Pasov - 37. Novoroční koncert ve farním kostele v bavorském Bischofsreutu obstarají tři jihočeská hudební tělesa pod mottem „Z Čech přichází hudba“.
Zahraje mladý klarinetový soubor z Prachatic, který vznikl před pěti lety a vystupoval už mj. v Německu a ve Švédsku, píše pasovský deník PNP. Hraje swing, ragtime, moderní i klasické skladby a taneční hudbu. Účinkovat budou také mladí cellisté základní umělecké školy v Českém Krumlově doplnění studentkami pražské konzervatoře. V repertoáru má soubor skladby od baroka přes romantiku po současnost. Třetím koncertujícím bude ženský pěvecký sbor Marajeva z Prachatic založený v roce 1995 jako studentský vokální renesanční soubor. Momentálně se věnuje především spirituálům.

Mobily se upípají

Přes služby facebooku apod. se Rakušané nechtějí vzdát tradičních silvestrovských SMS. Provozovatelé letos počítají se 66 miliony vzkazů, což je asi třikrát víc než v běžné dny. Loni jich byloo silvestru odesláno 62,2 milionu.

Přeplněné svahy

Ve středu se do tradičních rakouských lyžařských center Höss a Wurzeralm vrhlo na 20 000 lyžařů. „Pět tisíc se jich muselo otočit a odjet domů,“ píše deník OÖN – neměli kde zaparkovat.

Šéf hinterstoderských lanovek Helmut Holzinger říká: „Jsem tady už 24 let a každý rok je to po Vánocích stejné. To zkrátka vyrazí na sjezdovky celé Horní Rakousy.“ Nápor je podle něho tak velký, že i kdyby případní dozorčí parkovišť umístili o nějakou stovku vozů víc, lidé by se zkrátka nevešli na sjezdovky. Společnost se marně pokoušela nával regulovat ve spolupráci s policií rozhlasovými stanicemi a uzavírkami silnic. Jde prý ale vždy o jediný výjimečný den v celé zimě.

„Jedinou možnost, jak takové situaci zabránit, vidí Holzinger ve výstavbě tří kabinkových lanovek, které by oblasti spojily. Náklady se odhadují na 40 milionů eur. Zatím ale chybějí veškerá povolení, přičemž se dá očekávat masivní odpor ochránců přírody,“ uvádějí OÖN.

První „ledová“ bohoslužba

Na sněhovém kostelíku v Mitterfirmiansreutu i po slavnostním zahájení pokračují „tuningové práce“, jak říká předseda podpůrného spolku Bernd Stiefvater v deníku PNP. Patří k nim například udržování venkovních stěn. Při případném novém sněžení se budou snažit dál očisťovat a udržovat siluetu stavby.

„Konec kostelíku – až k němu jednou dojde – organizátoři nechtějí uměle prodlužovat,“ pokračuje deník. „Když tání hodně pokročí, chtějí stavbu uzavřít a pozorovat, jak si příroda materiál vezme zpátky.“ Na facebooku bude vypsána soutěž tipů, jak dlouho tání potrvá.

Ve středu bude v kostelíku první mše. Dovnitř ale bude vpuštěno jen maximálně 60 až 80 lidí vzhledem k teplotě, kterou těla vyzařují.

Kilometrové zácpy

Problémy se zácpami na německých dálnicích se podle automotoklubu ADAC stále zvyšují. „Délka stojících kolon letos přesáhla celkově 450 000 kilometrů,“ řekl prezident ADAC Peter Meyer. To je asi o 50 000 km víc než loni. Registrováno bylo na 189 000 zácp, asi o 4000 víc než v roce 2010. Nejvíc jich bylo v nejlidnatější spolkové zemi Severním Porýní – Vestfálsku (59 000), v Berlíně (30 000) a v Bavorsku (26 000), nejméně v Meklenbursku – Předpomořansku (438).

Meyer vyzývá spolkovou vládu, aby se opět více zaměřila na výstavbu a údržbu silnic na západě země. „Politika se v minulosti koncentrovala především na budování východu. Teď je třeba se podívat, jaké dálnice naléhavě potřebuje západ.“ Spolkový ministr dopravy Peter Ramsauer už oznámil, že v plánech dopravních investic do roku 2015 se pro staré spolkové země počítá s 83 místo dosavadních 74 procent prostředků.

Práce je vzácná

Od ledna do konce listopadu hledalo u zprostředkovatelů zaměstnání práci 107 500 Hornorakušanů. „Více než každý šestý byl tedy alespoň jednou za rok bez práce,“ píše deník OÖN. Takto jednorázových uchazečů bylo 67 procent. V uvedeném období bylo v zemi zaměstnáno průměrně 607 000 lidí.
43 procent uchazečů nebylo ničím vyučených, 12 procent ale mělo maturitu.

Oblíbení Mia a Ben

Knud Bielefeld, uznávaný amatérský badatel ve jménech, vyhodnotil ze 162 943 porodních údajů 427 matrik, klinik a porodnic nejoblíbenější jména v Německu 2011. „Podchytil tak zhruba čtvrtinu všech narozených,“ poznamenal deník PNP s tím, že žádná oficiální statistika o četosti jmen není vedena. „Také přehled Společnosti pro německý jazyk se odvolává na vybrané vzorky.“

Jaké je tedy pořadí 2011 – děvčata: 1. Mia, 2. Emma, 3. Hannah/Hanna, 4. Anna, 5. Lea/Leah, 6. Leonie/Leonie, 7. Lina, 8. Sophia/Sofia, 9. Marie, 10. Lena. Chlapci: 1. Ben, 2. Leon, 3. Lucas/Lukas, 4. Finn/Fynn, 5. Jonas, 6. Maximilian, 7. Luis/Louis, 8. Paul, 9. Felix, 10. Luca/Luka. (www.beliebte-vornamen.de)