Česká spořitelna podala České národní bance žádost o povolení převzetí banky Waldviertler Sparkasse. Záměrem spořitelny je převzít české pobočky a byznys banky Waldviertler Sparkasse (WSPK CZ) a počátkem příštího roku je začlenit do sítě České spořitelny.

Obě banky již podepsaly smlouvu o smlouvě budoucí. Celá transakce ještě podléhá schválení ČNB a také Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS).

„Naším záměrem je dále rozvíjet aktivity České spořitelny v regionu jižních Čech, a také získat nové klienty napříč segmenty, zejména v segmentu Small Business a v zemědělství, kde WSPK CZ hraje výraznou roli,“ vysvětlila Daniela Pešková, členka představenstva České spořitelny, která je zodpovědná za retailové bankovnictví.

Kontejnery na tříděný odpad. Ilustrační snímek.
V Budějovicích chtějí poplatek za odpad zachovat stejný

Waldviertler Sparkasse je univerzální banka obsluhující jak retailové, tak firemní klienty. Provozuje sedm poboček, zejména v regionu jižních Čech. Waldviertler Sparkasse von 1842 je regionální bankou regionů Waldviertel, jižní Čechy a jižní Morava. Tato banka má v Česku osm poboček - v Praze, Dačicích, Třeboni, Třebíči, Pelhřimově, Moravských Budějovicích a v Jindřichově Hradci, kde je její centrála pro ČR.

„Plánujeme koupit WSPK CZ jako fungující celek, tedy všechny její klienty, smlouvy, zaměstnance, know-how, pobočky či vztahy s dodavateli,“ uvedl Wolfgang Schopf, místopředseda představenstva České spořitelny.

V případě schválení ze strany ČNB a ÚOHS chce Česká spořitelna převzít WSPK CZ počátkem příštího roku.

Oznámení záměru převzít WSPK CZ aktuálně nevyžaduje žádnou součinnost ze strany klientů, Ti budou o transakci informováni písemně nejpozději 1 měsíc před uskutečněním převzetí. Až do převzetí WSPK CZ Českou spořitelnou jim bude poskytovat veškerý servis poskytovat WSPK CZ, následně přejdou jejich účty a obsluha plynule pod Českou spořitelnu.