Česká spořitelna podala České národní bance žádost o povolení převzetí banky Waldviertler Sparkasse. Záměrem spořitelny je převzít české pobočky a byznys banky Waldviertler Sparkasse (WSPK CZ) a počátkem příštího roku je začlenit do sítě České spořitelny.

Obě banky již podepsaly smlouvu o smlouvě budoucí. Celá transakce ještě podléhá schválení ČNB a také Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS).

„Naším záměrem je dále rozvíjet aktivity České spořitelny v regionu jižních Čech, a také získat nové klienty napříč segmenty, zejména v segmentu Small Business a v zemědělství, kde WSPK CZ hraje výraznou roli,“ vysvětlila Daniela Pešková, členka představenstva České spořitelny, která je zodpovědná za retailové bankovnictví.

Waldviertler Sparkasse je univerzální banka obsluhující jak retailové, tak firemní klienty. Provozuje sedm poboček, zejména v regionu jižních Čech. Waldviertler Sparkasse von 1842 je regionální bankou regionů Waldviertel, jižní Čechy a jižní Morava. Tato banka má v Česku osm poboček - v Praze, Dačicích, Třeboni, Třebíči, Pelhřimově, Moravských Budějovicích a v Jindřichově Hradci, kde je její centrála pro ČR.

„Plánujeme koupit WSPK CZ jako fungující celek, tedy všechny její klienty, smlouvy, zaměstnance, know-how, pobočky či vztahy s dodavateli,“ uvedl Wolfgang Schopf, místopředseda představenstva České spořitelny.

V případě schválení ze strany ČNB a ÚOHS chce Česká spořitelna převzít WSPK CZ počátkem příštího roku.

Oznámení záměru převzít WSPK CZ aktuálně nevyžaduje žádnou součinnost ze strany klientů, Ti budou o transakci informováni písemně nejpozději 1 měsíc před uskutečněním převzetí. Až do převzetí WSPK CZ Českou spořitelnou jim bude poskytovat veškerý servis poskytovat WSPK CZ, následně přejdou jejich účty a obsluha plynule pod Českou spořitelnu.