„Žena, která nemá dítě svěřené do péče, zmizela ve středu odpoledne se Samuelem Noahem z adventního trhu v Lidových zahradách v Linci. V úterý se nečekaně objevila se svou matkou a přítelem před dveřmi bytu 36letého otce jejího dítěte, který má synka svěřeného do výhradní péče, s tím, že se s chlapcem chtěla bezpodmínečně vidět ještě před Vánocemi,“ popisuje list.

Odjeli tedy všichni na zmíněný trh. Zatím co se Samuelův otec bavil s babičkou synka a přítelem, vzdálila se matka pod záminkou, že chce chlapci koupit nějakou hračku. Kolem 13.30 hodiny zmizela s dítětem a autem svého přítele. Po otcově oznámení se rozjelo rozsáhlé pátrání, které bylo do večera neúspěšné. „Dokonce i rodinní příslušníci hledané ženy byli akcí překvapeni a večer se vrátili do Čech vlakem,“ uvádějí OÖN. Podle listu odjela žena v červené Škodě Fabia s poznávací značkou 5 U 9 4392.

Deník přinesl druhý den podrobnosti. Od policie, kam otec dítěte po zmizení ženy z trhu odejel s její matkou a přítelem, chtěli oba rovnou na nádraží. Nabyl dojmu, že odjezd ženy s dítětem v autě a následný návrat zbytku rodiny vlakem bylo předem naplánováno.
Podle lineckého deníku by takovýto „únos dítěte“ mohl být právně velmi složitý k posouzení. „Biologický otec chlapce má sice podle rakouského práva na svěření dítěte do péče, ale jeho otcovství nebylo uznáno podle českého práva,“ řekl v OÖN expert na rodinné právo Günter Tews. Podle Tewse je k takovému rozhodnutí příslušné české nejvyšší státní zastupitelství.
Nic dalšího o osudu trojice nebylo během svátků známo.

Vánoční mrzutost

Stovky Rakušanů z Mühlviertlu, kteří léta pracovali v Německu a pobírají odtud důchod, byli nyní vyzváni německými úřady k doplacení daní za posledních pět let. Napsal to linecký list OÖN.

„Mnoho dotčených žilo ve víře, že jejich důchod z Německa je už v Rakousku zdaněn, ale to je omyl,“ píše deník. „V Rakousku byla upravena pouze jeho zákonná část ve vazbě na progresivní sazby německých podnikových penzí. Německý tzv. státní důchod nebyl v Rakousku zdaňován.“ Protože tedy nejde o dvojí zdanění, požaduje nyní německý berňák daně doplatit, a to zpětně až k roku 2005, kdy nabyl účinnosti nový zákon. Dotčení mají do dvanácti týdnů podat daňové prohlášení. Přesná výše doplatku se podle OÖN zatím nedá určit. List uvádí jemu známý případ, kdy německé finanční úřady požadují po rakouském důchodci za rok 2005 částku 705 eur – a 154 eur úroků…


Ubylo věřících

V pasovské diecézi vystoupilo z katolické církve letos zatím 2458 lidí, o tisíc víc než loni. Je to asi půl procenta věřících. Důvodem je provalený skandál se zneužíváním děti v církevních zařízeních. „Naopak do luteránské církve vstoupilo v Bavorsku více než 5000 lidí, zatím co v minulých letech to bylo po zhruba 3500,“ napsal deník PNP. V biskupství Augsburg, zatíženém aférou kolem Waltera Mixy, opustilo katolickou církev do poloviny prosince ke 11 351 věřících, loni za celý rok jen 6953.
Pasovský diecézní biskup Wilhelm Schraml napsal všem vystupujícím osobní dopis a faráři a pastorální asistenti s nimi hovořili, aby je ujistili, že cesta zpátky je jim otevřená.

Ředitelka dětem

Ve škole na Aufhofu v Linci začíná vyučování v 7.50 hodiny, ale někteří žáci přicházejí už v sedm – ke společné snídani. Pro deset až patnáct žáků ji připravuje denně dobrovolně ředitelka Christine Huberová. „Kvůli tomu vstává v půl šesté,“ píše deník OÖN. Začala s tím před třemi roky. Všimla si, že řada žáků přichází do školy se sladkostmi a limonádou a zjistila, že mnozí z nich doma nesnídají. Rodiče nemají čas jim jídlo připravit.

Paní ředitelka servíruje denně v jídelně školní kuchyně pečivo, pro které se ráno staví u pekaře, máslo, marmeládu, šunku, sýry, čokovločky, kakao, čaj a jablka. „Dětem chutná hlavně marmeláda ze samovýroby. Na školním dvoře pěstujeme jahody a žákyně ze třetích a čtvrtých tříd z nich vaří marmeládu,“ vysvětluje Christine Huberová (na snímku).

Podnikaví školáci

Kathi, Jonas a Julia z hornorakouského Leondingu mají teprve jedenáct až třináct let, ale už „podnikají“, napsal deník OÖN. Už rok a půl donášejí každou sobotu ráno na sedmou hodinu sousedům ve své čtvrti čerstvé pečivo. „Měsíčně vyřizují na 200 objednávek nejrůznějších pekařských výrobků,“ uvádí deník.

Popisuje, že zprvu chtěly děti prodávat sousedům vlastnoručně upečený chléb. Zjistily, že je to příliš nákladné, a napadlo je, že když rodiče jezdí každou sobotu do Lince pro pečivo, aby to zkusily zařizovat pro ostatní. „Už na to mají systém,“ píší OÖN. „Každý čtvrtek večer shromáždí zhruba padesát objednávek na vlastních formulářích. V pátek požadavky odfaxují nebo odmailují pekaři. V sobotu vždy dodávku vyzvedne v Linci jedna z rodin dětí. Pečivo dvě děti rozdělí do jednotlivých sáčků a ve speciálním vozíčku je rozvezou před dveře objednavatelů. Za služby si nepřirážejí nic, prodávají za to, co zaplatily pekaři. Vydělávají jen to, co jim lidé dají navíc.“

A co s penězi dělají? – „Investují,“ píše odlehčeně list. „Koneckonců mají vždycky po pár měsících ‚firemní oslavu‘…“

Slováci před soudem

Slovenský pár důvodně podezřelý z vloupání, který ujížděl rakouské policii v ukradeném golfu a byl zastaven až uměle vyvolanou silniční zácpou na A1 (Deník 21. 12.), byl obžalován. Dvojice, která ujížděla až 160 km/h, přičemž 17letá spolujezdkyně vyhazovala na návod 44letého řidiče z okna těžké předměty a ohrožovala tak pronásledovatele, nakonec přes intenzivní brzdění narazila do posledního vozu pomalu jedoucí kolony. Jak jsme informovali, zasahující policisté jsou vyšetřováni z oprávněnosti jejich postupu. „Na slovenské duo už zase státní zástupce v Korneuburgu podal obžalobu pro více vloupání v Horních a Dolních Rakousích, obecné ohrožení a protivení se státní moci,“ píše deník OÖN. Oba čekají ve vazbě na hlavní líčení, které začne 17. ledna.

Méně úpadků

Počet firemních insolvencí v Horních Rakousích letos poklesl o 14,1 procenta, nejvýrazněji ze všech spolkových zemí. Napsal to linecký deník Volksblatt.
Úpadek letos ohlásilo 814 firem, z toho 148 ve stavebnictví. Škoda způsobená věřitelům klesla dokonce o více než 40 procent – na 462 milionů eur. O 46 procent je nižší počet dotčených pracovních míst – kolem 3500. Rekonstrukce podniku zavedená do rakouského insolvenčního zákona od 1. července byla povolena třinácti firmám tzv. s účastí úpadců na správě a čtyřiceti bez jejich účasti.

Počet privátních konkurzů stoupl meziročně o 6,2 procenta. Podle ekonomů je to další důkaz oživení trhu práce, protože tyto úpadky jsou povolovány jen dlužníkům se stabilizovaným příjmem, píše Volksblatt. Celorakousky klesl počet firemních insolvencí o 7,8 procenta na 6366 případů, privátních konkurzů přibylo 0,6 procenta.

Ohrožení důchodci

V celoněmeckém srovnání je největší procento důchodců ohroženo chudobou v Bavorsku. Chudých starších 65 let bylo loni v této zemi 17,7 procenta. Je to o čtyři procenta víc než je celoněmecký průměr. Do této kategorie spadala každá pátá důchodkyně! „Podle definice EU platí za ohroženého chudobou každý, kdo má méně než 60 procent středního příjmu,“ vysvětluje pasovský deník PNP. To jsou tedy ti, kteří disponují méně než 846 eury měsíčně.

Zájem o Pasov

Pasov signalizuje nový rekord v návštěvnosti turistů. Oficiální čísla budou známa až v polovině února, ale reálné odhady říkají, že od ledna do konce října navštívilo město 239 000 turistů, o 6,5 procenta víc než loni. Počet přenocování stoupl o sedm procent na 374 260. Branže počítá, že i při obvyklých počtech hostů v posledních dvou měsících roku se celková návštěvnost přehoupne přes 430 000, což bude nový rekord (dosud 426 076 v roce 2007).
„Počet tzv. denních turistů je odhadován na půldruhého milionu,“ dodává PNP.