Pražský svolavatel shromáždění chce podle policejního mluvčího Jiřího Matznera „demonstrativně oslavit jarní rovnodennost a odmítnout roční stav bezpráví“.

Toto oznámení o konání shromáždění bylo zasláno na Magistrát města Českých Budějovic. Svolavatel dále upřesnil, že po shromáždění bude následovat pochod kolem centra města.

"Počet účastníků shromáždění není znám. Aktuální vládní opatření povolují účast maximálně jedné stovce osob. Policisté budou především zajišťovat veřejný pořádek a bezpečnost ve městě. Dohlédnou také nad dopravní situací, a to především kvůli oznámenému pochodu. Situaci na shromáždění budou také monitorovat. Policisté se snaží předejít možným zbytečným konfliktům, a proto připomínají, že při aktuálně panujících vládních opatřeních je potřeba dodržet všechna omezení. Doprava v centru města může být kvůli shromáždění a následnému pochodu omezena," uvedl Jiří Matzner.

Právo pokojně se shromažďovat je podle jeho dalších slov aktuálně omezeno nejen počtem účastníků (maximálně 100), ale i místem jejich trvalého pobytu nebo bydliště a také časově. "Shromáždění se tak smějí zúčastnit pouze osoby s místem trvalého pobytu nebo bydliště v okrese České Budějovice. Všichni jsou povinni mít nasazen předepsaný ochranný prostředek dýchacích cest," upozorňuje Jiří Matzner.

Policisté budou všechna platná opatření kontrolovat, zaměří se především na skutečnost, aby se shromáždění účastnily skutečně jen osoby s místem trvalého pobytu nebo bydliště v okrese České Budějovice. "V případě porušení těchto pravidel jsou kompetentní úředníci Města České Budějovice připraveni shromáždění rozpustit," dodal Matzner.