„Dívám se na činnost městské policie jiným, odlišným pohledem. Z vlastní zkušenosti vím, že pokud někdo řídí tak důležitý celek po delší dobu, může se stát, že mu zajeté koleje brání v dalším rozvoji. Pak je logicky na řadě změna ve vedení,“ říká náměstek primátorky Lubomír Bureš, do jehož kompetence vedení městské policie spadá.

Cílem změny je podle Jany Novotné z kanceláře primátorky nastavení nových mechanismů fungování městské policie tak, aby její činnost byla efektivnější a reflektovala potřeby občanů, podnikatelů a návštěvníků v oblasti bezpečnosti a pořádku v krajském městě. Cílem je zaměřit se zejména na bezpečnost v problémových lokalitách, kterou občané velmi citlivě vnímají, ale také na řešení černých skládek, bezpečnost a plynulost dopravy nebo noční pořádek v okolí barů.

Podle Lubomíra Bureše by se například měla změnit práce s městským kamerovým systémem, jak uvedl pro média Lubomír Bureš. Kandidáti na post šéfa městské policie by pak měli přinést nový pohled na její fungování, to bude významné v hodnocení při výběrovém řízení, zmínil mimo jiné Lubomír Bureš.

Třicet let

Městskou policii zřídilo dne 7. července 1992 zastupitelstvo Statutárního města České Budějovice obecně závaznou vyhláškou. Městskou policii tehdy tvořilo jen několik strážníků, kteří neměli s touto prací žádné zkušenosti. Od té doby strážníků přibylo, nyní jich slouží přes sto, změnily se jejich povinnosti, oprávnění i rozsah jejich činnosti a vybavení.

Letos v létě se konal slavnostní ceremoniál k výročí. Tři strážníci sloužili v tu dobu u městské policie od počátku, mimo jiné i Vilém Vávra. V současnosti patří k městské policii specializace jako například školení odborníci na odchyt zvířat, pravidelný dozor nad přechody u vybraných škol a všeobecný dozor nad bezpečností ve městě.

Lidské životy i kuriozity

Strážníci za dobu existence městské policie mnohokrát zachránili lidské životy, ale dokázali vyřešit i kuriózní situace. V Českých Budějovicích už z města vyháněli divočáka, od jezu u papíren odháněli losy, kteří sem zbloudili při pravidelném tahu nebo se nedávno podíleli na odchytu telat, která se na sídlišti Vltava dostala z odstaveného přepravníku.

Českobudějovičtí strážníci se v průběhu letošního roku setkali i s „hromadnými“ výskyty infekčního materiálu. Například 95 kusů injekčních stříkaček sebrala hlídka městské policie na oznámení náhodného nálezce u dětského hřiště v Rožnově. Desítky injekčních stříkaček pohromadě byly v průběhu roku nalezeny i v parku Na Sadech, na sídlišti Vltava, na Zátkově nábřeží, v opuštěné budově blízko vlakového nádraží, v obchodním centru na Pražské třídě nebo v Tylově ulici. Těžko uvěřitelný byl pro obyvatelku Vodňanské ulice nález 20 injekčních stříkaček v domovní schránce. Od začátku roku 2022 do konce měsíce září sebrali strážníci v ulicích Českých Budějovic celkem 908 kusů použitých injekčních stříkaček.

V roce 2021 řešili městští strážníci celkem 35 087 podezření ze spáchání přestupků. Nejčastější byly dopravní přestupky, které tvořily 85,8%. Šlo například o neoprávněné parkování na vyhrazených místech, stání a zastavení vozidel tam, kde je to zakázáno, nebo nerespektování dopravních značek a překročení rychlosti. Strážníci řešili i přes dva tisíce přestupků proti veřejnému pořádku, především poškození veřejného prostranství a také jeho znečištění i neoprávněný zábor a rušení nočního klidu.