Strážníky zaměstnávají černé skládky, kterých jenom od začátku letošního ledna odhalili desítky. Mluvčí budějovických strážníků Věra Školková uvedla, že v mnoha případech se strážníkům podaří vypátrat původce černých skládek a přivést ho k zodpovědnosti. „Likvidace odpadu uloženého mimo určená místa totiž stojí město nemalé peníze,“ konstatovala.

Městská policie má problémová místa pod stálým drobnohledem. Kontroluje je jak osobně, tak i s pomocí městského kamerového dohledového systému. Ten podle mluvčí také významně přispívá k úspěšnému dostižení pachatelů.

„Příkladem může být případ z pondělí 22. ledna. Díky bystrému oku městské kamery se strážníkům podařil záchyt muže, který přivážel odpad ke kontejnerům opakovaně a ve velkém. Jak se ukázalo, muž si odvážel na ručním vozíku velké množství papírových kartonů. Strážníkům se svěřil, že je získal v prodejně zeleniny v centru města. Kam však odpad složí, to už bylo na něm. A když nebylo kam, velkou hlavu si s řešením nedělal. Případem se bude dále zabývat příslušný správní orgán,“ přiblížila Věra Školková a doplnila, že za přestupek podle zákona o odpadech hrozí pachateli pokuta příkazem na místě do 10 tisíc korun, správní orgán však může uložit pokutu až 50 tisíc korun.

Oko městské kamery v Budějovicích například zachytilo muže, který k popelnicím přivážel odpad ve velkém.Oko městské kamery v Budějovicích například zachytilo muže, který k popelnicím přivážel odpad ve velkém.Zdroj: Městská policie České Budějovice

„Tímto apelujeme na občany města, aby odkládali odpady na místa, kam skutečně patří. Povinnosti pro nakládání s odpadem stanoví Obecně závazná vyhláška Statutárního města České Budějovice č. 3/2021 Sb., o stanovení obecního systému odpadového hospodářství,“ připomněla mluvčí závěrem.