Zahájení výběrových řízení na několik velkých stavebních zakázek schválili na posledním jednání českobudějovičtí zastupitelé. Jak již Deník informoval, patří sem například přestavba Zátkova nábřeží poblíž Slavie nebo nový parkovací dům na Máji.

Kvůli parkovacímu domu už byla například schválena i změna územního plánu. Má pomoci řešit problém v lokalitě, která má dlouhodobý nedostatek parkovacích míst. A opakovaně například hasiči upozorňovali na to, že v ulicích se parkuje proti předpisům a ztěžovalo by to i případný průjezd hasičské techniky.

Parkovací dům Máj vznikne v místě současné konečné stanice a točny autobusů a trolejbusů v ulici Antonína Barcala na sídlišti Máj. Bude mít maximální kapacitu 495 parkovacích míst. Jeho nosnou konstrukci bude tvořit zřejmě železobetonový skelet založený na základových patkách podepřených velkoprůměrovými pilotami. Jak už dříve uvedl náměstek primátorky Lubomír Bureše, má nový parkovací dům pomoci řešit zoufalou situaci s parkováním v nedalekých ulicích V. Volfa nebo N. Frýda. V této části sídliště chybí zhruba tisícovka parkovacích míst.

Hodnotící komise, která rozhodovala o titulu Evropské hlavní město kultury, navštívila České Budějovice ve středu 28. června 2023. Byl pro ni připraven program na různých místech ve městě.
Kam potečou peníze pro Evropu, rozhodnou v Budějovicích noví ředitelé

Akce, o kterých zastupitelé rozhodli tento týden v pondělí, se mají realizovat v letech 2024-26. „Jde jednak o stavby, které výrazně zlepší život Budějovičáků a budou je pozitivně ovlivňovat po mnoho dalších let, ale i o akce, bez kterých město nemůže normálně fungovat. Mám na mysli například opravy kanalizací, vodovodů, chodníků, ulic nebo rekonstrukci čistírny odpadních vod. Velké investice budou směřovat třeba do pěšího korza s náplavkou na Zátkově nábřeží, cyklostezky Plynárenská – Elišky Krásnohorské či rekonstrukce fotbalového hřiště TJ Nové Hodějovice. Celková předpokládaná cena je 650 milionů korun. Výběrová řízení na zhotovitele se budou vypisovat v nejbližší době,“ říká náměstek primátorky Petr Maroš.

Přehled chystaných staveb, o kterých rozhodli zastupitelé:

Zátkovo nábřeží – vytvoření pěšího korza s náplavkou u vody v úseku od Železného mostu v ulici Biskupská po most Krumlovský v ulici Lidická. Projekt řeší veřejné prostranství, komunikace a stavbu občanské vybavenosti a služeb. Posunem nábřežní zdi k severovýchodu vznikne prostor pro pěší přímo u řeky. Bezbariérová náplavka bude sloužit jako pěší korzo s prostorem pro posezení u vody, setkávání s přáteli či „zážitkový“ street food.

Parkovací dům Máj – vznikne v místě současné konečné stanice a točny autobusů a trolejbusů v ulici Antonína Barcala na sídlišti Máj. Bude mít maximální kapacitu 495 parkovacích míst. Jeho nosnou konstrukci bude tvořit zřejmě železobetonový skelet založený na základových patkách podepřených velkoprůměrovými pilotami.

Stavební úpravy ulice Na Zlaté stoce, křižovatky ulic Na Zlaté stoce - Sukova - Antonína Sovy – změna dopravního řešení a stavební úprava křižovatky zamezí nežádoucímu vjezdu vozidel z ulice Na Zlaté stoce do obytné zóny ulice Sukova, kterým si řidiči zkracují cestu do Branišovské. Ulice Antonína Sovy bude označena jako „zóna 30“ a vjezd do ní bude možný pouze jedním směrem. Do ulice Na Zlaté stoce bude z ulice Antonína Sovy umožněn pouze výjezd. Do obytné zóny Sukova se řidiči dostanou ve směru od Husovy do ulice Antonína Sovy. V místě se budou také řešit vodohospodářské sítě, především poruchový vodovodní řad Na Zlaté stoce, který omezuje dodávku pitné vody pro obyvatele.

Z Českých Budějovic se v zimní sezoně poletí do egyptské Taby.
Z Českých Budějovic se v zimní sezoně poletí do egyptské Taby

Cyklostezka Plynárenská Elišky Krásnohorské - vybudování stezky pro cyklisty a chodce, která je navržena v šířce tři metry. Součástí stavby je i nový mostní objekt přes Dobrovodskou stoku v místě toho stávajícího, osazení nového veřejného osvětlení a náhradní výsadba za vykácené dřeviny.

ČOV – rekonstrukce usazovacích nádrží a lapáků písků – splašková linka – obnova technologického zařízení a potrubních rozvodů ve stávajících objektech čistírny odpadních vod a celoplošná sanace železobetonových nádrží včetně opravy zhlaví pro osazení kolejí pro pojezdové mosty.

Stavební úpravy Boleslavovy ulice – dojde k obnově vodovodu a kanalizace, které jsou na konci své technické životnosti. Souběžně se opraví i pozemní komunikace.

Rekonstrukce fotbalového hřiště TJ Nové Hodějovice - hrací plochu s přírodním trávníkem nahradí umělý travnatý povrch a bude tam doplněno umělé LED osvětlení pro nasvícení hrací plochy.