Na stolech letité zpěvníky, někde svíčky a na vyvýšeném místě restaurace muzikantská sešlost, jejíž základ je spojen s kapelou Dudlajda. A samozřejmě velebný zvuk starých koled. Takový obrázek tradičně nabízí českobudějovická restaurace Vatikán na Štědrý den dopoledne.

Počátky vatikánského koledování sahají do Masných krámů k roku 1985, kdy si poprvé zazpívala parta chatařů Spojených osad stropnických. V roce 1988 ale museli hledat nové útočiště, před rokem 1989 nebylo veřejné koledování úplně populární… A našli azyl právě ve Vatikánu (tehdy ale s názvem Dukla). A ve Vatikánu se scházejí stále a sál už se plní nejen starými trampy, ale i nejmladší generací koledníků, kteří třeba ještě ani neumějí číst, ale zpívat už dovedou obstojně.