Správa železnic vybrala projektanta pro rekonstrukci a elektrizaci trati z Českých Velenic do Veselí nad Lužnicí. Stavba s plánovaným začátkem v závěru příštího roku umožní vedení přímých elektrických vlaků z Vídně přes Gmünd/České Velenice až do Prahy. Současně dojde k vybudování moderních nástupišť ve všech stanicích a zastávkách. Traťová rychlost se zvýší na 120 km/h. To vše po dokončení prací, které potrvají tři roky.

Zmiňovaný jihočeský úsek vznikl v dobách monarchie jako součást druhého železničního spojení Vídně s Prahou. Dnes jej využívají také přímé spoje mezi oběma metropolemi, v Českých Velenicích a ve Veselí nad Lužnicí však musí docházet k výměně lokomotiv. Tato nutnost po dokončení stavby v závěru roku 2028 odpadne.

Nádraží po leteckém bombardování. Foto ze sbírky fotografií a pohlednic Jiřího Dvořáka poskytl Státní okresní archiv České Budějovice.
Takhle vypadaly Budějce. Nádraží po náletu, příjezd císaře i čelní srážka

Hlavním cílem projektu je celková rekonstrukce a elektrizace 55 kilometrů dlouhého traťového úseku. Předpokládané celkové náklady stavby dosahují podle Nely Eberl Friebové, tiskové mluvčí Správy železnic, zhruba 10 miliard korun.

Přestavbou projdou stanice Nová Ves nad Lužnicí, Suchdol nad Lužnicí, Majdalena, Třeboň a Lomnice nad Lužnicí a také všechny zastávky. Moderní nástupiště umožní pohodlný nástup do vlaků, celá trať se upraví pro rychlost 120 km/h. Tím dojde ke zkrácení jízdních dob. Z hlediska bezpečnosti bude důležitá náhrada stávajícího přejezdu u Suchdola nad Lužnicí silničním nadjezdem.

Mapa úseku, pro který chystá Správa železnic velkou změnu.Mapa úseku, pro který chystá Správa železnic velkou změnu.Zdroj: Správa železnic

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky na projekční práce byla 252 000 000 korun. Nejlepší nabídku podaly společnosti SUDOP PRAHA a SUDOP EU, a to ve výši 238 960 000 korun. Společně vypracují dokumentaci pro stavební povolení a projektovou dokumentaci pro provádění stavby.

V dohledné době chce Správa železnic pokračovat také v rekonstrukci železničního uzlu České Budějovice. Česká strana chce například vylepšit trať na Linec, protože Rakušané už počítají s úpravami trasy z Lince k české hranici a se zvýšením provozu na této trati. Už záměr zařadili do svých dlouhodobých plánů.