V současnosti využívá služeb centra ARPIDA denně více než 150 dětí a dospělých osob s tělesným a kombinovaným postižením. Naleznou zde prostor pro rehabilitaci. Arpida ale nabízí i diagnostické nebo vzdělávací služby.

Cílem poskytované péče je maximální soběstačnost každého člověka, který do Arpidy dochází a jeho začlenění do přirozeně sociálního prostředí, především do rodiny. ARPIDA se ve své práci opírá o základní principy křesťanské etiky respektující vzájemnou úctu, sounáležitost, sdílení, solidaritu a porozumění. 

V péči klade důraz na odbornost i lidský rozměr poskytované péče.