Velké stavební i organizační změny čekají v nejbližších letech českobudějovickou nemocnici. Přesně sto let poté, co byla uvedena do provozu novostavba první, dnes již historické a od roku 2007 nevyužité budovy v dnešní ulici Boženy Němcové, má management největší jihočeské nemocnice na stole plány na zcela zásadní modernizaci provozu.

Počítá se v nich i s tím, že nemocní postupně zcela uvolní takzvaný dolní areál. Všechna oddělení se pak soustředí v logických celcích v horním areálu. Tam bude ale nejprve zapotřebí řada stavebních úprav a přesunů. Podle místopředsedy představenstva nemocnice a ředitele obchodně ekonomického a provozně technického úseku Martina Bláhy přijdou tyto kroky na sedm až osm set milionů korun.

„Chceme tak vytvořit prostory, které jednak usnadní poskytování špičkové zdravotní péče, ale také zvýší pohodlí pacientů," vysvětluje místopředseda představenstva a zástupce ředitele Jaroslav Novák. Odpadnou například dnes nutné převozy pacientů z budovy do budovy, a neustálé přesuny zdravotníků. Blízké obory i jednotlivé pavilony budou mezi sebou stavebně propojené.

Nemocnice ale také ušetří desítky milionů ročně, které stojí provoz pěti objektů v dolním areálu. Úsporu nejen peněz, ale i sil personálu si vedení nemocnice slibuje od intenzivnějšího využití řady prostor. „U nás se na sále operovalo v průměru pět a půl, šest hodin denně, v provozu jich bylo naráz několik a po zbytek dne byly prázdné. Už nyní ale operujeme na jednom sále více hodin a šetříme tak na energiích i na pracovní době zaměstnanců," naznačuje možnou cestu intenzivního využívání prostoru i času generální ředitel Břetislav Shon.

„Sestěhování všech oddělení nemocnice do jednoho areálu zvýší potřebu parkovacích ploch. I s tím počítáme. Připraven je přesun prádelny a na jejím místě pak vznikne nové parkoviště pro pacienty," doplňuje Martin Bláha.

Čilý stavební ruch a zásadní přesuny celých oddělení se chystají v nadcházejících letech v horním areálu českobudějovické nemocnice. Výsledkem má být zásadně zmodernizovaný provoz se zdravotnickou péčí organizovanou do logických celků. Už nyní se intenzivně připravuje výstavba zbrusu nového perinatologického centra, do kterého se přesune porodnice a neonatologické oddělení. „Jsme těsně před vyhlášením výsledků tendrů," říká místopředseda představenstva nemocnice Martin Bláha.

Až se v novém pavilonu začne ozývat křik prvních mrňavých pacientů, uvolní se tak část pavilonu C. Na jeho východním křídle navíc přibudou dvě nová patra. Nově se tu zabydlí chirurgie, neurologie a interní oddělení. „Do nynějšího interního pavilonu plánujeme přestěhovat z dolního areálu oddělení následné péče a plicní léčebnu, ortopedické oddělení se přesune do chirurgického pavilonu," přibližuje Martin Bláha plány nemocnice.

Další prostory, které by mělo využívat oddělení ORL, oční a pravděpodobně i stomatochirurgie, podle něj vzniknou ve vestavbě, která by měla vyrůst mezi bloky Z a CH, tedy ženským a chirurgickým pavilonem. Jeho součástí bude i přistávací plocha pro záchranářské vrtulníky na střeše budovy. „Nemocnice by měla mít do budoucna dvě emergency centra, jedno pro interní a druhé pro chirurgické obory," doplňuje Martin Bláha.

Dolní areál opustí také psychiatrické oddělení. To by mělo dostat k dispozici prostory, které dnes využívá transfuzní oddělení pro zpracování krve a do budoucna by se mělo vejít do pavilonu centrálních laboratoří.

„Sestěhování oddělení do jednoho areálu zvýší potřebu parkovacích ploch. I s tím počítáme. Připraven je přesun prádelny a na jejím místě vznikne nové parkoviště pro pacienty," doplňuje Martin Bláha.

Harmonogram všech těchto kroků přitom počítá s náklady ve výši sedmi až osmi set milionů korun a dobou pěti až sedmi let. Podle generálního ředitele nemocnice Břetislava Shona by budování novinek mělo zabrat co nejkratší období. „Máme zájem na tom, aby se tu pracovalo dvanáct hodin denně včetně sobot a nedělí," naznačil.

Ani výrazný krok ke koncentraci veškeré zdravotní péče na jedno místo podle generálního ředitele nemocnice neznamená, že by v zařízení mohl nastat nedostatek lůžek. Naopak lze předpokládat, že kapacity umožní zařizovat pouze jednolůžkové pokoje.

„Moderní péče způsobuje, že řadu pacientů ošetřujeme ambulantně, totéž platí o vyšetřeních a člověk tak na nemocničním lůžku tráví jen nezbytně dlouhou dobu. Lepší využití kapacit si slibujeme také od přesunu interního oddělení do pavilonu C, tam nyní leží řada lidí, kteří mají potíže se srdcem, dýcháním či trávicím traktem, podobně jako na specializovaných odděleních v pavilonu C. Pokud se tyto stanice spojí do logických celků, výrazně to ušetří kapacity, které nyní zdaleka nemají stoprocentní obložnost," je Břetislav Shon přesvědčen.

Sestěhování nemocnice na jednu adresu ale vyvolá brzy i otázku, co se bude dít s uvolněným dolním areálem. Lékaři a pacienti tu opustí celkem pět budov.

„Tuto záležitost budeme řešit společně s vlastníkem objektů, tedy Jihočeským krajem. Je možné, že prostory využije sám, vyloučený není ani jejich pronájem či prodej," říká Martin Bláha.