Jak uvedla Daniela Procházková, referentka publicity Biologického centra AV ČR, ekologický stav a kvalitu vody Jordánu sledují jihočeští vědci už několik let." Z loňských průzkumů vyplynulo, že v nádrži je příliš mnoho ryb a v nevhodném složení," uvedla s tím, že v současné době tvoří biomasa přibližně 300 kilogramů ryb na hektar, početnost je asi 1500 kusů na hektar. "Pokud by však rybí populace neměly zhoršovat kvalitu vody, je potřeba snížit množství ryb přibližně šestkrát, tedy na padesát kilogramů na hektar," vysvětlila Daniela Procházková.

Odlov nežádoucí biomasy ryb plánoval tým hydrobiologů prvotně již na letošní jaro, kvůli počasí a následné rekreaci táborských obyvatel u vody byl však odlov po dohodě s táborskou radnicí přesunut na třetí zářijový týden. Práce budou trvat od 16 do 20. září a budou velmi náročné; každý den se mají odvézt z nádrže přibližně dvě tuny ryb.

Hydrobiologové z Biologického centra Akademie věd ČR v Českých Budějovicích vyplují v září a v říjnu se svými výzkumnými loděmi a čluny na vodní nádrž Jordán v Táboře. Při komplexním průzkumu budou zjišťovat, v jakém stavu je početnost a složení rybí obsáZdroj: Biologické centrum AV ČRA jak takový odlov ryb vypadá? "V režii vědeckého týmu není odlov ryb stejný jako rybářské podzimní výlovy, které veřejnost zná z mnoha chovných rybníků. Vědci si na Jordán přivezou speciální odlovné prostředky, které se používají zejména v mořském rybolovu, například vlečné a zátahové sítě. Vlečné sítě jsou elektrifikované, ale ryby nezabíjejí, pouze je na krátkou dobu omráčí. Vylovené ryby jsou majetkem rybářského svazu, který následně zajistí jejich přemístění a zarybní s nimi jiné revíry," přiblížila Daniela Procházková práci vědců.

Dodala, že odlovovat se budou ryby v dolní části nádrže a budou se odstraňovat ty druhy, které významně zhoršují kvalitu vody. To jsou převážně kaprovité ryby jako plotice, ouklej, cejn a cejnek, ale také menší velikostní kategorie okouna. Bohužel právě tyto druhy v Jordánu převažují. Tři nejvýznamnější druhy: plotice, ouklej a okoun dosud tvoří více než 90 procent početnosti a víc než 70 procent biomasy ryb v nádrži.

Komplexní průzkum rybí obsádky, který má upřesnit efektivitu provedeného odlovu, potom vědci provedou v týdnu od 30. září do 4. října. Veškeré práce hydrobiologů se uskutečňují v rámci projektu „Redukce biomasy nežádoucích druhů ryb za účelem snížení negativních projevů eutrofizace na nádrži Jordán, identifikační číslo R200961901“, který je podpořen v programu Regionální spolupráce krajů a ústavů Akademie věd ČR v roce 2019. Tři čtvrtiny nákladů jsou hrazeny z prostředků Akademie věd ČR, jednu čtvrtinu nákladů hradí město Tábor.

Českobudějovičtí hydrobiologové mají v oblasti sladkovodních nádrží dlouhodobé know-how. Výzkumu nádrží a přehrad se věnují už bezmála půl století, právě díky nim je například vodní nádrž Římov, která zásobuje pitnou vodou Českobudějovicko, nejlépe prozkoumanou nádrží v republice. Kvalitu vody v Jordánu pravidelně sledují a posledních pět let také pracují v komisi města Tábor, která se zabývá kvalitou vody v Jordánu.