„K takovému společnému nasazení přišli o Velikonočním pondělí dva muži ze stanice v Nýrsku ke svým kolegům do Regenu,“ napsal pasovský deník PNP.
Po krátkém seznámení a projednání úkolu přistoupili oba Češi vždy s jedním kolegou z Regenu ke společnému řízení dopravy, uvedl list. „Po nasazení, které proběhlo bez jakékoliv komplikace, se znovu sešli na stanici k výměně zkušeností,“ sděluje PNP. Další společné nasazení českých policistů je naplánováno na velkou lidovou slavnost procesí o „pichelsteinské“ neděli.

Pohřeb nadvakrát

Hned dvě urny během tří měsíců dostala rodina z okresu Innsbruck – venkov po smrti matky. Ta právoplatně rozhodla, že její ostatky mají posloužit vědě, napsal linecký deník OÖN.

Příslušný Institut pro anatomii uvolnil tělo zesnulé k pohřbu v prosinci. Hrobník je na žádost pozůstalých vyzvedl a popel byl obřadně uložen do rodinné hrobky. Jenže v březnu byla rodina o uvolnění těla vyrozuměna znovu a pro jistotu opět poslala hrobaře pro urnu. A ten ji také dostal… Rodina je samozřejmě zděšena a chce vědět, koho pohřbila v prosinci, respektive čí popel dostala v březnu. Institut zahájil interní vyšetřování věci.

Linecký deník zmiňuje, že nakládání s ostatky lidí, kteří takto odevzdali svá těla k vědeckým či studijním účelům, je v Rakousku různé. „Ve Vídni například existuje od loňského března na centrálním hřbitově samostatné pohřební místo pro tyto mrtvé, kteří po uvolnění z ústavů nemají vlastní hrob,“ píší OÖN. „Je tu uloženo více než 17 000 lidí, kteří takto darovali svá těla vědě.“

Brzda u kočárků?

K dramatické situaci došlo v úterý v hornorakouském Wartbergu. Kočárek, v němž ležela jednoroční Lilly, se dal nepozorovaně do pohybu a sjel do řeky Křemže. Dítě včas zachránila babička a 80letý kolemjdoucí.

Linecký deník Volksblatt v té souvislosti připomíná, že podobným dramatům by mohlo zabránit jednoduché a nenákladné řešení konstrukce dětských kočárků. „Jenže výrobci žádnou potřebu realizace návrhu dvou Štýřanů nevidí,“ píše list. Popisuje, jak po utonutí kojence a matky poobdobném sjetí kočárku do Muru před třemi roky navrhli Alex Windisch a Arnold Prutsch konstrukci automatické brzdy. „Funguje jako u sekačky na trávu – jakmile doprovod uvolní madlo kočárku, sepne se brzda koleček,“ popisuje Prutsch v deníku. Prototyp je hotov, označení Stopp or Go chráněno, výrobní náklady by prý byly nízké a souhlas rodičů očekávatelný, pouze výrobci prý na věc nejdou. „Podle nich se takových nehod stává jen málo,“ říká ve Volksblattu dvojnásobný otec Prutsch.

Připomíná, že v EU žádný obdobný produkt není, což by pro výrobce byla výhoda. „Nechceme se obohatit, ale jen ukázat, jak jednoduché by bylo takové nehody vyloučit a bezpečnost našich dětí zvýšit,“ říká a připomíná, že v parlamentu už leží návrh na změnu příslušného zákona.