„Tento rok do Budějovic přijede padesát jeden účastník z Bulharska, Chorvatska, Korejské republiky, Polska, Německa, Velké Británie a dalších zemí,“ vyjmenovala Helena Klementová z oddělení češtiny pro cizince.


Vyučuje se samozřejmě v češtině a kromě praktických jazykových kurzů jsou přednášky věnovány jazykovědě, literární vědě, kulturní historii českých dějin a etnografii. Studenti se zúčastní i zájezdů do zajímavých míst regionu.


Filozofická fakulta ale není jediným místem, kde se zájemci mohou přes léto učit češtinu. Po vzoru jiných škol pořádá Vysoká škola evropských a regionálních studií (VŠERS) letní školu češtiny.


Jde o druhý ročník, který se bude konat od 20. do 28. srpna. Tento rok se do programu přihlásilo šest zájemců, převážně studentů z Ruska. Věkové rozpětí od 20 do 50 let prozrazuje, že o češtinu je zájem nejenom mezi mladými lidmi.


VŠERS slibuje netradiční a zábavnou výuku. „Kromě klasické výuky jazyka a konverzačních odpolední s přednáškami jsme připravili doprovodný program,“ říká Liana Jedličková, tajemnice katedry aplikované jazykovědy.


Praxe je pojata zážitkovou formou, pro studenty jsou připraveny naučné procházky a výlety s výkladem odborníků, proto je také oficiální název programu Léto s češtinou netradičně.