Letenky, pas, ale také potřebná očkování si zařizuje před zimní dovolenou stále více cestovatelů. Právě nyní vrcholí sezona, kdy se turisté vydávají za teplem do exotických zemí a potřebují fundovaně poradit, jak předejít onemocněním, která se u nás běžně nevyskytují.

Pociťují to lékaři Centra pro cestovní medicínu a vakcinaci při infekčním oddělení českobudějovické nemocnice. Právě toto pracoviště poskytuje cestovatelům veškeré informace, které se týkají rizik přenosu infekčních a exotických chorob před cestou do zahraničí. Ti, kteří se na odborníky obracejí, dostanou i režimová doporučení zaměřená na aktuální zdravotní stav cestovatele.

„Kromě veškerého rozsahu očkovacích látek jsme schopni kvalifikovaně poradit, vybavit cestovatele mezinárodním průkazem či doporučit a předepsat léky proti malárii,“ konstatuje vedoucí lékařka centra Iva Šípová.

Podle současných statistik má zdravotní problémy během cesty, nebo po ní, až 30 procent lidí. „Mezi nejčastější problémy patří průjmová onemocnění a nákazy horních cest dýchacích. Výjimkou v posledních letech už ale není například malárie či další typy tropických chorob,“ upozorňuje Šípová s tím, že mezi v tomto ohledu krizové oblasti patří zejména Indonésie, rovníková Afrika, Jižní a Střední Amerika. Zde cestovatelům hrozí kromě žloutenky typu A také například břišní tyfus, ojediněle i cholera.

„Člověk, který se vydává do těchto oblastí, by se měl dostavit do očkovacího centra nejméně šest týdnů před plánovaným odjezdem, protože je potřeba sestavit individuální očkovací plán a navíc jednotlivá doporučená očkování nelze aplikovat současně,“ zdůraznila Šípová.

Ordinační hodiny očkovacího centra jsou pravidelně každou středu od 7 do 9 hodin a od 14 do 16 hodin. Informace je možné získat i telefonicky na čísle vedoucí lékařky 387 874 661 či na e–mailové adrese sipova@nemcb.cz