"Můžeme potvrdit, že jsme vybrali dodavatele, který horkovod do Českých Budějovic dokončí. Tendr je tedy ukončený. Dodavatele jsme vybrali v otevřeném výběrovém řízení dle zákona o zadávání veřejných zakázek. Zahájení dodávek tepla předpokládáme v roce 2023. Naší snahou je dokončit stavbu co nejdříve a v maximálně rozumně dosažitelné kvalitě," uvedl Sviták. ČEZ se bude podle mluvčího snažit, aby firmy začaly stavět co nejdřív, datum ale neuvedl.

Horkovod dlouhý 26 kilometrů měl začít dodávat teplo do Budějovic na přelomu loňského a letošního roku. Stavba bude mít ale zhruba dva roky zpoždění, od konce loňského roku práce stojí. Letos v červnu ukončil krajský soud v Brně provoz firmy Tenza, která je v úpadku. Největší zakázkou Tenzy byly práce na horkovodu, zbývá z něj dokončit 11 z celkových 26 kilometrů. Náklady na horkovod byly podle informací z jara 2019 kolem 1,5 miliardy korun.

Stavba teplovodu z Temelína dorazila již na kraj Českých Budějovic.
Horkovod pro Budějovice: TENZA vyhlásila úpadek, ČEZ hledá řešení

ČEZ vyhlásil nový tendr na horkovod v březnu. Teplárna České Budějovice a ČEZ uzavřely dodatek ke smlouvě o dodávkách tepla. Řeší vlivy možné vyšší inflace a víc fixuje ceny. Dodatek ke smlouvě obě strany již podepsaly, potvrdil Sviták.

"Po vzájemné dohodě se podařilo odstranit negativní vliv případné budoucí vyšší inflace a ještě více zafixovat ceny po dobu platnosti smlouvy. ČEZ současně dodá teplárně hnědé uhlí o kvalitních parametrech. To znamená, že i před dokončením dekarbonizace by mohla být cena tepla v Českých Budějovicích stabilní," sdělil ČTK již dříve místopředseda představenstva teplárny Kollarczyk.

Potrubí horkovodu, který bude teplem zásobovat část Českých Budějovic, má být dlouhé 26 kilometrů. Tenza zatím společnosti ČEZ předala 15 kilometrů. Temelínské teplo by mělo pokrýt 30 procent výroby tepla pro České Budějovice, zbytek zajistí teplárna z vlastních zdrojů.

Českobudějovická teplárna. Ilustrační foto.
Budějovická teplárna zdraží příští rok o osm procent

Firma Elte s.r.o. měla loni obrat 127 milionů Kč a skončila ve ztrátě po zdanění 8,1 milionu Kč. Loni měla vedle jiných zakázky pro českobudějovickou teplárnu i firmu ČEZ Teplárenská. Vyplývá to z výroční zprávy. Koncem loňského roku měla 42 zaměstnanců. Firma Energie - stavební a báňská se zhruba 280 zaměstnanci měla loni konsolidované tržby z výrobků a služeb 433,6 milionu a ztrátu po zdanění 77,8 milionu, jak vyplývá z účetní závěrky. Výsledky ovlivnila covidová pandemie, řada plánovaných zakázek se neuskutečnila, uvedla firma ve výroční zprávě. Mezi loňské nejvýznamnější zakázky počítá firma modernizaci úpravny vody Želivka, práce pro Správu úložišť radioaktivních odpadů nebo přestavbu Ústřední čistírny odpadních vod Praha.

Věřitelé firmy Tenza přihlásili pohledávky zhruba za tři miliardy korun. ČEZ přihlásil do insolvenčního řízení pohledávky přes miliardu korun. O peníze se ale hlásí desítky dalších věřitelů. Tenza dluží i bankám, zdravotním pojišťovnám, dodavatelům i svým klientům. Pohledávky přihlásilo přes 200 věřitelů včetně Tepláren Brno, vyplývá z insolvenčního rejstříku.

Výtopna Vráto v Českých Budějovicích se má v příštích letech proměnit na Zařízení pro energetické zpracování odpadu. Studie ZEVO je na vizualizaci.
Budějovická teplárna převede část majetku na novou firmu