Jak charitní pracovníci pomáhají lidem v nouzi a kam putují peníze, které dárci s dobrým srdcem poukazují na charitní činnost. I tove čtvrtekzjistí lidé, kteří navštíví některé z českobudějovických sociálních pracovišť v rámci Dne Charity.

„Lidé, kteří k nám přijdou, se dozvědí, co všechno děláme a jaké služby klientům nabízíme,“ vysvětluje ředitelka Diecézní charity České Budějovice Michaela Čermáková. „Otevřena budeme mít naše pracoviště v Kanovnické ulici 16 a 11, a to od 10 do 15 hodin.“

V Kanovnické ulici 16 sídlí například Poradna EVA pro ženy a dívky v nouzi nebo Poradna pro uprchlíky a migranty.
„Letos jsme od počátku roku zaznamenali již 173 klientů,“ říká vedoucí poradny pro cizince Jana Nováková. „Kromě tradičních Slováků a Ukrajinců máme letos například klienty z Mongolska, Japonska, Brazílie, Sudánů nebo Ghany. Na četnosti národností má vliv i to, že tu vedeme kurz češtiny pro cizince, do kterého se lidé hlásí.“

Na návštěvu zvídavých lidí se těší také sociální pracovnice Dobrovolnického centra v Kanovnické ulici 11.
„Doufáme, že k nám přijdou lidé, kteří se budou chtít zapojit do některého z našich dobrovolnických programů,“ přeje si pracovnice centra Lucie Prokopová.

„Aktivit se mohou zúčastnit jak studenti, tak lidé starší. Máme dobrovolnické programy určené dětem, seniorům nebo zdravotně postiženým.“
Den otevřených dveří je součástí celostátní kampaně Den Charity, při které pracovníci Charity představují svoji činnost a informují o spektru poskytovaných služeb pro všechny, kteří potřebují pomoc.

Tyto akce se konají v období kolem svátku svatého Vincence z Paul (27. září), patrona a zakladatele charitativní činnosti.