„Věci poté odešleme do centra občasnského sdružení Diakonie v Broumově. Odtud se roztříděná pomoc posílá potřebným lidem u nás, tak i v zahraničí. Také v Broumově vytváření zásoby pro případ humanitárních krizí,“ řekl včera ke sbírce pracovník Farní charity.
Sbírka se bude konat 27. a 28. dubna. V pátek od 13 do 16 hodin, v sobotu pak od 9 do 11 hodin.