„Zařízení jsme představili veřejnosti v rámci pondělního Dne otevřených dveří Charity,“ prozrazuje vedoucí Dobrovolnického centra Věra Michalicová.

V domě se nachází Dobrovolnické centrum a Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím.

„Centra v pondělí vysvětil českobudějovický biskup Pavel Posád a slavnostní program pak pokračoval v nové klubovně. Pracovníci obou center ji využívají například na schůzky dobrovolníků s dětřmi, doučování, volnočasové aktivity nebo skupinové terapie klientek intervenčního centra.“ Součástí slavnostního programu bylo vystoupení kytaristy Pavla Kříhy z českobudějovické Konzervatoře a zpěváka Pavla Sukdola z centra sociálních služeb Empatie. Toho doprovázely Jana Prachařová, Romana Sazmová a také Jiří Peška, letošní držitel ceny Křesadlo za dobrovonictví.

„Dobrovolnictví pomáhá zvyšovat efektivnost sociálních služeb,“ říká pracovnice Dobrovolnického centra Lucie Prokopová.

„Dobrovolnictví není totiž náhradou za špatné fungování sociálního systému, ale doplněním nabízených služeb tam, kde není nutný profesionální zaměstnanec. Tím, že dobrovolník pomáhá zdarma a ve volném čase, přispívá k vědomí důležitosti klienta a posiluje jeho lidskou důstojnost. Klient tak může pocítit, že je pro společnost důležitý, i když je nemohoucí nebo příslušníkem nějaké menšiny.“