V celosvětovém měřítku patří mezi vedoucí společnosti 
v oblasti výroby vysoce kvalitních potřeb pro psaní, malovaní a kreativní tvorbu. V současné době je Faber-Castell zastoupen ve více než 120 zemích. Své produkty vyrábí v sedmnácti závodech po celém světě a prodává ve dvaceti distribučních firmách. „Vizí společnosti je: Dělat obyčejné věci neobyčejně dobře. 
A tady na Hluboké se o to
maximálně snažíme," říká generální manažer David 
Šebestík.

Jaká je historie podniku v Hluboké nad Vltavou?
V roce 2011 oslavila mateřská společnost 250. výročí založení a je tak jednou z nejstarších průmyslových společností na světě. Naše jednotka v Hluboké je takovou její praprapra… pravnučkou, protože byla založena až v roce 1996. Tehdy zaměstnávala pouhé tři pracovníky a nejprve sloužila jako distribuční centrum pro Skandinávii. Následně se firma soustředila na lokální trh a nabídla pomoc při kompletaci výrobků. V této oblasti se osvědčila a mateřská společnost se rozhodla investovat do logistického centra pro polotovary. Firma na Hluboké nyní zaměstnává sedmdesát lidí rozličných profesí. Přesto, že tento počet není nijak ohromující, jsme největším zaměstnavatelem ve městě. Naši zaměstnanci musí komplexně zvládnout řadu procesů a být skutečnými profesionály na svých pozicích. Současná funkce jednotky na Hluboké je kompletace psacích a kancelářských potřeb pro Německo, zastoupení pro Českou republiku, distribuční centrum pro střední a východní Evropu a prodej do dalších členských států EU.

Jak přistupujete ke svým zaměstnancům?
Nejdůležitějším zdrojem 
v každé firmě jsou zkušení 
a kvalifikovaní zaměstnanci. Proto si zasluhují zvlášť odpovědný přístup. Jednání společnosti v personální oblasti je dlouhodobě plánováno. Vůči zaměstnancům hrajeme vždy férově. Oceňujeme jejich individuální přínos pro firmu, podporujeme je ve vzdělávání a snažíme se kompenzovat jejich zvýšené náklady, například na dojíždění. Dobrým důkazem toho, že se staráme o naše zaměstnance odpovědně, by mohl být neustálý zájem o zaměstnání u nás a prakticky nulová fluktuace zaměstnanců.

Jaké další podmínky svým pracovníkům zajišťujete?
Společnost Faber-Castell podepsala v březnu 2000 společně s odborovou průmyslovou organizací IG Metall celosvětově platnou Sociální chartu. Ta se svým rozsahem řadí mezi první mezinárodně platné dohody svého druhu.  Sociální charta Faber-Castell platí pro všechny společnosti podnikatelské skupiny Faber-Castell a zaručuje zaměstnanecké a pracovní podmínky doporučené Mezinárodní organizací práce : žádné nucené práce, rovnost příležitostí a rovnocenný přístup k zaměstnancům, žádná dětská práce, respektování svobody sdružování a práva na vyjednávání o výši mezd, bezpečnost práce a řádné vyplácení mezd, žádné nadměrné přesčasové práce. Nezávislá komise kontroluje každé dva roky dodržování norem sepsaných v Sociální chartě.

Z čeho vyrábíte své produkty?
Většina se vyrábí ze dřeva. Pouze s nejlepším, stejnorodým dřevem se tužky dají dobře ořezat a je možné na ně aplikovat kvalitní povrchovou úpravu. Sehnat takové dřevo ale není vůbec jednoduché. Snažíme se v tomto ohledu být soběstační a podílíme se na několika lesních projektech v Brazílii a Kolumbii. Výsledkem je i to, že Faber-Castell je v emisích CO2 neutrální. Jinými slovy, lesy a plantáže v majetku společnosti Faber-Castell absorbují zhruba 100 tisíc tun oxidu uhličitého, a tím několikanásobně neutralizují vypouštěné emise. Po dvou desetiletích práce pokrývají dřevařské plantáže plochu kolem 10 tisíc hektarů. Na plantážích zůstává 2700 hektarů nedotčené lesní plochy, kde svůj životní prostor nacházejí četné zvířecí i rostlinné druhy.

Příkladným sociálním projektem je zalesňování v Kolumbii…
Na ploše 1500 hektarů bývalých pastvin vysadila společnost Faber-Castell lesní porost certifikovaného dřeva na výrobu tužek. Díky své angažovanosti pro životní prostředí byl předseda představenstva Anton Wolfgang hrabě von Faber-Castell roku 2008 zvolen Ekomanažerem roku.

Co znamenají symboly na obalech výrobků? Mnozí zákazníci jim ani nevěnují pozornost.
Ano, některé z nich bych rád vysvětlil. FSC – Forest Stewardship Council je nejvyšší možnou institucí, jedná-li se
o posouzení ekologicky a sociálně dlouhodobého lesního hospodaření a zpracování dřeva. Značení výrobků symbolem FSC-EKO zaručuje, že dřevo pochází z ekologických zdrojů. Více než 95 procent dřeva pro výrobu tužek a pastelek v rámci koncernu Faber-Castell pochází z FSC certifikovaných plantáží a z trvalých lesních hospodářství podle přísných směrnic FSC.
Co se týče symbolu EcoPencil,  Faber-Castell zavedl v roce 1992 jako první výrobce technologii vodních laků. Ve Steinu u Norimberku jsou ekologickým vodním lakem ošetřovány téměř všechny tužky a pastelky. Společnost přešla od běžných laků s organickými rozpouštědly k ekologickým vodním emulzím – jedná se 
o vlastní vyvinutou technologii. Na rozdíl od acetonových laků tak při schnutí nevznikají žádné zdraví škodlivé výpary. Používáním technologie vodních laků položila společnost Faber-Castell nová kritéria pro lakování tužek a pastelek v celosvětovém měřítku.
Na pryžích se pak objevuje označení „bez PVC" – Faber-Castell patří v celosvětovém měřítku k největším výrobcům stěracích pryží. Zásadně se vyhýbá používání škodlivých změkčovadel a většina pryží se vyrábí z umělé hmoty, která neobsahuje PVC. Zároveň PVC nenajdete ani na našich obalech.

Jak se vaše zboží kontroluje?
Obecně jakákoliv součást výrobku či obalu prochází velmi pečlivým schvalovacím procesem. Každý dodavatel materiálu musí doložit soulad svých výrobků s platnou legislativou. Firma však má 
i své vlastní směrnice, které jsou u vybraných chemických látek mnohem tvrdší než směrnice EU. Látky jsou dále zkoušeny ve vlastních laboratořích Faber-Castell.

Máte nějaké projekty přímo tady v jižních Čechách?
Projektů, které podporujeme lokálně, je celá řada. V minulých letech jsme navázali užší spolupráci s jihočeskými školami, pedagogy a umělci. Cítíme potřebu vzdělávat děti 
v grafomotorice. Často totiž děti používají naprosto nevhodné psací potřeby s nekvalitními pigmenty, hroty, úchopem a získávají tak špatné psací návyky. Jednoduše nemohou realizovat své výtvory dle vlastních představ, což je poněkud frustrující. Již z prvních kontaktů s veřejností jsme cítili zájem a hlavně radost z nových poznatků a povedené práce. Častěji bychom rádi od návštěvníků slyšeli: 
„U vás to tak krásně voní". Přemýšlíme o vytvoření vzdělávacího centra, kde si budou moci děti vyzkoušet rozdíl mezi jednotlivými psacími a výtvarnými potřebami, naučit se je správně používat a mimo jiné užitečně strávit volný čas. Zatím máme zpracovanou případovou studii. Uvidíme, jak se nám podaří projekt zrealizovat.

S jakými problémy se setkáváte ve vašem oboru?
Problémem práce v našem oboru je proměnnost poptávky, to znamená přetížení ve výrobě a distribuci v období školní sezony a před Vánoci. Vybudovali jsme si ale  dobré partnerské vztahy s několika chráněnými dílnami, jmenovitě s firmou Kalnex a EnArt, které nám pomáhají nápor 
v tomto období překonat.