Do boje s nouzí se s vírou v otevřená lidská srdce již podvanácté vydají počátkemroku skupinky koledníků v tradiční Tříkrálové sbírce Diecézní charity České Budějovice.

„Hledáme koledníky, kteří by rádi přispěli svou pomocí, ale nevědí, na koho se mají obrátit,” říká Gabriela Kombercová z Městské charity České Budějovice. „Jestli chcete pomoci, zavolejte na telefon Městské charity 733 755 969.”

Výtěžek sbírky je určen nejen chudým a potřebným lidem v Jihočeském kraji, ale také v Bulharsku, Rumunsku nebo v africkém Zimbabwe.

„Koledovat mohou i malé děti, ale jejich vedoucí musí být starší patnácti let,“ dodává zkušený diecézní koordinátor sbírky Roman Tlapák.

Charita nyní shání jak nadšené koledníky, kteří chodí s kasičkami, tak i vedoucí skupinek. „Čím je víc skupinek koledníků, tím víc peněz vybereme a víc lidem pak pomůžeme,” dodává Roman Tlapák.

„V Budějovicích budeme koledovat od 2. do 4. ledna v Rožnově a na Borku, vždy po 16. hodině,” pokračuje Gabriela Kombercová. „Od 5. do 6. ledna pak v Hrdějovicích a v Kněžských Dvorech.”

A co na koledníky, kteří se dosud akce neúčastnili, čeká?

„V praxi sbírka vypadá tak, že děti zazvoní na zvonek, zazpívají koledu My tři králové jdeme k vám a s pomocí dospělého člověka, který je doprovází, poprosí o příspěvek na pomoc lidem v nouzi,” vysvětluje Gabriela Kombercová. „Lidé již sbírku natolik znají, že není třeba koledníky ve většině případů ani představovat.”

Pokud byste měli zájem pomoci s přípravou Tříkrálové sbírky, například s žehlením oblečků nebo s koledováním, spojte se s Dobrovolnickým centrem při Diecézní charitě Č. Budějovice, Kanovická 11, telefon 731 619 845, 731 604 163.

Loni se při tříkrálovém koledování v českobudějovické diecézi vybralo přes tři a půl milionu korun.