Jak uvedla Věra Školková z budějovické městské policie, výše zmíněné kontroly tak budou probíhat především v blízkosti stánků s alkoholickými nápoji v centru města a hospod. Alkoholickým nápojem je samozřejmě i punč či svařené víno, které jsou charakteristické pro předvánoční období.

Na konzumaci alkoholu ve vnitřních prostorech stravovacích služeb se podle ní opatření nevztahuje.

"Nabádáme obyvatele i návštěvníky města, aby respektovali vládou vydaný zákaz konzumace alkoholických nápojů na veřejně přístupných místech. Za porušení uvedeného opatření je strážník obecní policie oprávněn na místě příkazem uložit pokutu do výše 10 tisíc korun," doplnila Věra Školková.