„Poštovní spořitelna otevírá další ročník grantového programu Regionální fond rozvoje s podtitulem souSedíme si," prozrazuje Linda Kaucká, specialistka společenské odpovědnosti z Nadace ČSOB. „V jarním kole rozdělíme až dva miliony korun. O finanční podporu se mohou do poloviny dubna ucházet projekty, které se soustředí na zlepšení sousedských vztahů. Do svých aktivit by měly co nejvíc vtáhnout místní občany a vzbudit v nich zájem o rozvoj dobrého sousedství," pokračuje Linda Kaucká.

Do Regionálního fondu rozvoje Poštovní spořitelny mohou projekty přihlásit nevládní neziskové organizace, jako např. spolky, obecně prospěšné organizace, ústavy, nadace, nadační fondy, účelová zařízení církví, dále pak příspěvkové organizace i obce. „Maximální výše jednoho grantu je 100 tisíc korun," pokračuje Linda Kaucká.

Hlavním tématem je opět rozvoj sousedských vztahů. Regionální fond rozvoje s podtitulem „souSedíme si" podpoří projekty zaměřené na rozvíjení činorodých a soběstačných sousedských komunit, do jejichž života se může zapojit každý, kdo má zájem a dobré nápady. Odborným garantem a realizátorem programu je Nadace VIA.

Regionální fond rozvoje Poštovní spořitelny registroval loni 202 žádostí, z nichž 38 bylo nakonec úspěšných. Mezi vybrané projekty bylo rozděleno 2 711 413 korun. Československá obchodní banka, včetně jejích obchodních značek Era a Poštovní spořitelna, podporuje komunitní projekty v regionech již od roku 2007, od roku 2009 pak ve spojení s Nadací VIA.

„Loni jsme se poprvé zaměřili na zlepšování sousedských vztahů, a počet přihlášených žádostí svědčil o velkém zájmu," pokračuje Linda Kaucká s tím, že ČSOB mezi komunitní projekty v regionech rozdělila od roku 2007 již více než 24 milionů korun.

V minulosti uspěly na jihu Čech projekty vracejí zrušené cesty do krajiny mezi vesnicemi, obnovu zaniklých sadů nebo zachycování vzpomínek pamětníků historie obce.

V rámci projektu Nová nově lidé společně grilovali, uspořádali bleší trh nebo společně slavili  adventní neděle.

Loni se z Jihočeského kraje přihlásilo do Regionálního fondu rozvoje Poštovní spořitelny 10 projektů, z nichž uspěl projekt Nová nově českobudějovické organizace Na půl cesty, která na něj dostala 31 600 korun. „Okolí naší Nové ulice prošlo za uplynulé století specifickým vývojem od téměř vyloučené oblasti se zanedbanými činžovními domy přes rekonstrukci a přistěhování nové vlny obyvatel," vysvětluje organizátorka projektu Eliška Štěpánová.

„Výsledkem je prostor, jehož noví obyvatelé a starousedlíci se neznají a sousedské vztahy jsou dopředu poznamenány nedůvěrou. Cílem projektu bylo společnými akcemi v Nové ulici a okolí podpořit sounáležitost nových obyvatel ke čtvrti, pomoci je propojit se starousedlíky a dát oběma skupinám příležitost ke vzájemnému setkávání," dodává Eliška Štěpánová s tím, že se to již i díky grantu daří.

Společně tu pořádají grilování na zahradě, zorganizovali kulturní slavnosti s bleším trhem nebo setkávání při adventních nedělích. A další nápady mají aktivní sousedé z Nové ulice ještě v záloze.

Více informací o grantovém programu je na stránkách www.csob.cz/csr a nebo www.nadacevia.cz.

Regionální fond rozvoje souSedíme siCíle programu: Poštovní spořitelna a Nadace VIA věří, že dobré sousedské vztahy jsou základem fungující místní komunity. Jsme přesvědčeni, že lidé, kteří se vzájemně poznají, k sobě mají blíž a dokáží spolu vytvořit lepší prostředí pro život. Cílem programu souSedíme si je proto rozvíjení činorodých a soběstačných sousedských komunit, do jejichž života se může zapojit každý, kdo má chuť a zájem.

Ideální projekt je takový, který vychází „zevnitř", z potřeb samotné komunity, a na jehož realizaci se komunita sama významnou měrou podílí. Hledáme projekty, které usilují o posilování mezilidských vztahů v daném místě i k místu samotnému. Zaměřujeme se na nastartování nových aktivit, podporu čerstvých nápadů a probouzení dosud spících komunit, které mají velký potenciál pro zlepšování mezilidských vztahů.

O podporu mohou žádat české nevládní neziskové organizace registrované jako spolky, obecně prospěšné společnosti, ústavy, nadace a nadační fondy a účelová zařízení církví (charity a diakonie); obce a sdružení obcí; příspěvkové organizace.

Výše grantu: Maximální výše jednoho grantu je 100 000 korun, nevládní neziskové organizace mohou požádat o příspěvek v rozmezí 20–90 % celkových nákladů projektu, obce a příspěvkové organizace mohou požádat o příspěvek v rozmezí 20–50 % celkových nákladů projektu. Spoluúčast lze do výše 10 % celkových nákladů vyčíslit i závazným vkladem nehonorované či dobrovolnické práce.

Doba realizace projektu může být nejdéle 12 měsíců v období od 22. června 2015 do 20. června 2016.

Uzávěrka pro podávání žádostí o grant je ve středu 15. dubna 2015.

Žádost o grant musí být podána v tištěné i elektronické verzi na formulářích (lze získat na www.nadacevia.cz, www.csob.cz a www.erasvet.cz) se všemi přílohami. Tištěnou verzi lze odevzdat osobně v Nadaci VIA nebo zaslat poštou na adresu: Nadace VIA, Jelení 195/9, 118 00 Praha 1. Zároveň je třeba zaslat elektronickou verzi žádosti na adresu: rfr.grant@nadacevia.cz.

Konzultace projektových záměrů: telefonicky na 233 113 370 či 604 965 559, e-mailem na adrese lucie.volakova@nadacevia.cz nebo renata.wilflingova@nadacevia.cz, osobně či na hromadných konzultacích a seminářích (termíny a místa na www.nadacevia.cz).