Při nehodě došlo k poškození výložníkového sloupu včetně základu, LED návěstidel a vybavení řadiče světelného signalizačního zařízení. Jeho oprava je závislá na dodávce nového sloupu, která může být až v řádu několika dnů. Žádáme chodce a řidiče, aby v místě věnovali provozu zvýšenou pozornost.