Logo Deník na návštěvě.Zdroj: Deník

Jaký je objem rozpočtu na letošní rok, vymyká se nějak objem jiným rokům? Jaká je největší plánovaná investice?

Starosta Vidova Tomáš Šedivý.Starosta Vidova Tomáš Šedivý.Zdroj: Deník/Edwin OttaVýše příjmů i výdajů se pohybuje okolo osmi milionů korun, obdobně jako v minulých letech. Největší plánovaná investice pro rok 2021 je výstavba chybějícího úseku chodníku ve středu obce s celkovými náklady 1,8 milionu korun.

Na výstavbu se podařilo získat příspěvek ze Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 995 000 korun. Po dokončení budou propojeny stávající úseky chodníků realizované v minulých letech.

Obec tak bude mít vybudované chodníky téměř podél celého úseku silnice III. třídy, která prochází obcí, v celkové délce přes jeden kilometr včetně přechodů pro chodce, míst pro přecházení a osvětlení.

V kombinaci s nedávno instalovanými měřiči rychlosti je to významný příspěvek ke zvýšení bezpečnosti chodců v obci. Věřím, že poslední chybějící úsek chodníku v délce 170 metrů na severu obce se podaří dokončit nejpozději v průběhu příštího volebního období.

Hasiči Vidov sice obnovili sbor teprve v roce 2020, ale už pro následující rok obsadili několika družstvy soutěžní kategorie požárního sportu.
Vidovským hasičům zpívala na křtu stříkačky operní pěvkyně

Už jste letos nějakou investici letos dokončili a můžete ji přiblížit?

Výstavba výše uvedeného chodníku právě probíhá, čerstvě dokončenou investicí je stavba rozšíření veřejného osvětlení s celkovými náklady 660 000 korun, na kterou obec získala dotaci z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje ve výši 300 000 korun. V těchto dnech probíhá přejímací řízení stavby. Následovat bude kolaudace stavby a vyúčtování dotace.

Předmětem stavby bylo doplnění svítidel veřejného osvětlení celkem ve čtyřech lokalitách ve Vidově. Dohromady bylo doplněno 13 svítidel.

Obec Vidov leží na pravém břehu řeky Malše necelých šest kilometrů jihovýchodně od centra Českých Budějovic v nadmořské výšce 396 m n. m., katastrální výměra činí 123 ha.

Osídlení je v lokalitě doloženo již z doby bronzové. Nejstarší písemná zmínka o obci pochází z roku 1357, kdy vladyka Jindřich z Vidovpole (de Biedowopole) svědčil při jmenování faráře v kostele v Nákří. Podle nejstarších zmínek o členech tohoto rodu (de Widerpol, de Vidowa pole) nazývala se vesnice zpočátku Vidovo (tj. Vítovo) pole; název v podobě (in Widowie) je doložen roku 1415. V letech 1490 až 1611 vlastnili Vidov Rožmberkové, do zrušení poddanství roku 1848 náležel Vidov ke třeboňskému panství. Do roku 1895 patřil Vidov pod obec Staré Hodějovice, poté do roku 1924 pod obec Plav, rozlukou roku 1924 vznikla samostatná obec Vidov. Po 2. světové válce, v roce 1956, byl Vidov spojen s obcí Roudné a od roku 1990 byla znovu obnovena samostatná obec Vidov.

Výlety v okolí potěší pěší i kolaře, obcí prochází turistická trasa a cyklostezka. Mohou tu například projít naučnou stezku nazvanou Krajinou proměn; jedná se o čtyři kilometry dlouhou okružní trasu s dvanácti zastaveními s výchozím bodem na autobusové zastávce v centru obce. Mezi pamětihodnosti patří například mohylové pole v blízkém lese (kulturní památka), bývalý mlýn, výklenková kaplička či krucifix z roku 1878 s iniciálami M. B. (Martin Berka).

Působí tu SK Vidov, SDH Vidov a Spolek přátel Vidova a okolí, které se společně s obcí starají také o sportovně kulturní program.

Od roku 2005 vyvěšují ve Vidově na návsi tibetskou vlajku. Podle starosty Tomáše Šedivého je to výraz solidarity s dalekou zemí, ale také symbolické vyjádření podpory demokracii a humanitě.