K činnosti Mysliveckého sdružení (MS) Koloměřice – Chrášťany ale patří i brigády, sokolnické dny nebo účast na dětských dnech.

Vznik sdružení se datuje podle mysliveckého hospodáře Václava Záveského zhruba k roku 1950. „I přes velkou snahu nemáme zatím zjištěn přesný rok založení. Ještě před dvěma léty jsme měli v našich řadách i aktivního člena, pamětníka zakládání, nyní již bohužel zesnulého pana Jaroslava Hoška z Chrášťan.

Ten  střílel ještě v soukromé honitbě, která zde byla, věděl, jak se nová honitba zakládala, ale bohužel si přesné datum nepamatoval," říká k historii sdružení Václav Záveský. Dodává, že osobně viděl i staré doklady zakládajícího člena, ale ani v těch se nedalo dopátrat bližších informací.

Dnes má sdružení 23 členů, převážně z Chrášťan a Koloměřic, další pak jsou z Týna nad Vltavou, Milevska, Koloděj nad Vltavou nebo Rudolfova. „Ale téměř všichni naši členové ze vzdálenějších osad a měst jsou rodáci z Chrášťanska a blízkého okolí," zdůrazňuje Václav Záveský.

Akcí, kterou se sdružení opravdu vymyká obecným zvyklostem, je hubertská slavnost, která byla poprvé uspořádána v roce 2005. Tehdy se domluvilo šest sousedních sdružení na hranicích okresů, jmenovitě MS Koloměřice – Chrášťany, MS Chlum Dražíč, MS Hajiště Hosty, MS Hvožďany – Radětice, MS Koloděje a Honební společenstvo Doubravka a společně založily tradici.

Sokolnický den může skončit i společným opékáním špekáčků, jak ukazuje snímek.„Mezi členy, kteří se nejvíce zasadili o zorganizování, patří pan František Trávníček z Koloměřic a pan Bohumil Pokorný z Hvožďan," zdůrazňuje Václav Záveský a připomíná, že František Trávníček se podobné akce kdysi účastnil a přišel s návrhem na pořádání vlastní slavnosti do výboru MS.

Akce se koná na sklonku podzimu. V průvodu, který je jedním z bodů programu, nechybí historické kostýmy, sokolníci, vyšňoření koně. Po slavnostním zahájení a procházce obcí následuje v kostele svatého Bartoloměje v Chrášťanech takzvaná svatohubertská mše za zemřelé kamarády ze jmenovaných mysliveckých sdružení.

Po mši následuje další program, při kterém se průvod přesouvá do sousední Dražíče. Tam jsou večer pasováni noví příslušníci Hubertova cechu nebo taneční zábava.

Ne všechna zakládající sdružení se ale dodnes akce účastní, a protože je organizačně i finančně náročná, a také aby nezevšedněla, rozhodli se pořadatelé, že se bude konat ne každoročně, ale vždy ob rok. K pravidelným akcím koloměřických a chrášťanských myslivců patří například i sokolnické dny nebo brigády pro obec.

Nejstarším členem sdružení, který bude zanedlouho slavit 82. narozeniny, je Miroslav Husa z Dubičného. Je ovšem rodákem z Hladné, vesničky ležící u Vltavy nedaleko Chrášťan. „Miroslav Husa pochází ze staré vorařské rodiny. Myslivosti se věnuje s krátkým přerušením asi 56 let. V našem sdružení vykonával funkci mysliveckého hospodáře a člena výboru," říká k nejstaršímu kolegovi Václav Záveský.

Jen o rok mladší je další dlouholetý člen sdružení Josef Prášek, rodák z Chrášťan. Nejmladším členem MS Koloměřice – Chrášťany je Radek Záveský, který představuje již čtvrtou generaci myslivců v rodině.

Předsedou sdružení je Zdeněk Zeman a finančním hospodářem František Trávníček.