Svobodní v radě tvrdí, že v uplynulých letech přicházely do Welsu ve větším počtu žebrající bandy z východní Evropy.

Podle deníku OÖN proti této iniciativě liberálů mobilizují některé skupiny bránící lidská práva. Například Heinz Oppitz, mluvčí platformy „Pro Integration“, která sdružuje asi 40 občanů, mezi nimi lékaře, advokáty, zástupce církve a podnikatelů, oponuje, že kdo to o zahraničních organizovaných bandách tvrdí, měl by to také prokázat. Návrh podle něho slouží jen vyvolávání negativních nálad vůči lidem, kteří ne vlastní vinou přišli o peníze a jsou nuceni žebrat. Pro Integration podporuje mj. také páter Wolfgang Pucher z Vincencovy obce ve Štýrském Hradci. Argumentuje tím, že štýrská policie po měsíce monitorovala situaci a nezjistila nejmenší náznak, že by někdo žebrání z pozadí organizoval a chudáky o vyžebrané peníze obíral. „Vincencova obec se stará o lidi, kteří přicházejí hlavně z jihovýchodního Slovenska,“ píše deník. „Tam je mezi Romy nezaměstnanost téměř stoprocentní. Každý musí vyžít z asi jednoho eura denně.“

OÖN dodávají, že páter už ústavní stížností zvrátil zákaz žebrání ve východoštýrském Fürstenfeldu a nyní napadá obdobné rozhodnutí města Salcburku.

Vykořisťují ženy

Aktuální výpočet Zaměstnanecké komory ve Steyru ukazuje, že v okrese Steyr venkov je největší rozdíl v příjmech mužů a žen zaměstnaných na plný úvazek v celých Horních Rakousích – 33,4 procenta. Hlavním důvodem extrémního rozdílu je, že muži z venkova dojíždějí za prací do velkých průmyslových firem usídlených ve městě, kde jsou platy vysoké, zatím co ženy dělají většinou v domovských obcích, kde jsou výdělky podstatně nižší.
Průměrný hrubý příjem dělníka na pracovišti ve Steyru je podle komory 2334 eur, nejvyšší v celém Rakousku. V okrese Steyr venkov je to jen 1763 eur, tedy o 571 eur měsíčně méně. Ze 1700 pracujících ve Steyru městě a na venkově, kteří vydělávají méně než 1200 eur hrubého, je téměř 75 procent žen, připomíná list OÖN.

Zdravme se „77“

V souvislosti s novými neonacistickými útoky v Horních Rakousích linecký deník OÖN připomíná kódy, jimiž se příslušníci a sympatizanti těchto extremistických skupin označují, „aniž by se tím vystavili stíhání pro propagaci nacismu“.

Tak symbol „88“ je již velmi starý přepis zakázaného pozdravu Heil Hitler – osmým písmenem německé abecedy je právě H. „Tomu odpovídající je heslo opačně politicky myslících mladých – 77, což zase znamená pozdrav Pozdrav pánbů (Grüss Gott, dvakrát sedmé písmeno abecedy),“ píše deník. Podobný výklad má užívání „18“ jako prvního a osmého písmene (Adolf a Hitler) v Německu zakázanou neonacistickou skinheadskou skupinou Blood & Honour. Obdobně vyjadřují „198“ jako 19. a 8. písmeno pro Sieg heil či 1347 (13., 4. a 7. písmeno) pro „Mit deutschem Gruss“. Znamení „14“ je pak pořadím písmen rasistického kódu „AD“. Odvozuje se od pojmu užitého americkým pravicovým extremistou Davidem Lanem – „Aryan Defense“, „arijská obrana“. Myšlenku podle OÖN rozvíjí německý překlad jako: „Musíme garantovat rozvoj arijské rasy a zajistit budoucnost bílých dětí.“

Bude Šumava bio?

28 200 hornorakouským zemědělcům prý loni poklesly příjmy o 19,4 procenta. Tvrdí to zemský agrární rada Josef Stockinger v deníku OÖN. „Jeho strategie: Férové podmínky pro rozvoj zemědělství v regionu, spolurozhodovací pravomoc producentů při nabídce a prodeji,“ naznačuje zcela obecná řešení deník. „Jen bioprodukcí a chuťovou kvalitou lze něčeho dosáhnout, ne masovou produkcí bezejmenných výrobků,“ citují OÖN Stockingera.