„Přihlášky podrobíme administrativní kontrole a na 30. března chystáme komisní hodnocení dobrot splňujících soutěžní podmínky. Součty bodů za čtveřici posuzovaných vlastností jednotlivých výrobků, roztříděných obvykle do dvanácti kategorií, rozhodnou o přídělu známky Chutná hezky. Jihočesky. Zárukou úspěchu je kromě elitních senzorických vlastností i originální název, obal, inovace nebo vazba na tradice,“ nastiňuje průběh a smysl projektu Hana Šťastná, ředitelka RAK JK.

V průběhu dosavadních ročníků prošlo komisním hodnocením 2164 výrobků. Značka Chutná hezky. Jihočesky byla udělena 487 výrobkům. Tyto již není možné opakovaně do klání přihlašovat. Produkty oceněné známkou získají možnost bezplatného zařazení do propagační kampaně. Úspěšným výrobcům bude zajištěna propagaci v médiích, na webových stránkách i sociálních sítích. K jejich popularizaci přispěje výsledková brožura a možnost zapojit se do veřejných ochutnávek a prodejů na reprezentačních akcích kraje, například farmářských trzích či veletrzích cestovního ruchu.

Nejlepší mladí Jihočeši jsou Talenty roku. Není to váš šikovný vnuk?
Nejlepší mladí Jihočeši jsou Talenty roku. Podívejte, není to váš šikovný vnuk?

Vyhlašování se uskuteční 12. května na národním potravinářském veletrhu Czech Food Expo na budějovickém výstavišti při výstavě Hobby. Oceněné výrobky získají šanci na přednostní zařazení do prodejního sortimentu partnerských prodejen Terno i do specializovaných prodejen regionálních potravin. Jejich profesionální fotografie budou vítězným výrobcům přístupné elektronicky k marketingovému využití. Bonusem pro všechny výrobce zapojené do projektu je nabídka systematického vzdělávání, zprostředkovávání odbytu i vzájemné spolupráce s cílem zkracování cesty kvalitních jihočeských potravin ke spotřebitelům.

Pravidla, e-přihlášky a podrobnosti na www.chutnahezkyjihocesky.cz.