Před několika dny se uzavřely nominace do již 18. ročníku soutěže CHUTNÁ HEZKY. JIHOČESKY. Letos 48 výrobců přihlásilo 136 produktů roztříděných do 10 kategorií.

„Nejpočetnějšími jsou kategorie masných a pekařských výrobků,“ uvedla za organizátory Hana Šťastná, ředitelka úřadu Regionální agrární komory Jihočeského kraje, který soutěž organizuje za podpory Jihočeského kraje. Doplnila, že pořadatelský tým těší, že vedle tradičních účastníků je také sedm přihlášených nováčků. Klání obohatili například o unikátní zmrzlinu, pivo, med nebo o kysané zelí.

Vyrobeno na jihu Čech

Příjem přihlášek skončil 17. března. Podmínkou zařazení výrobků na „startovní listinu“ byla jihočeská adresa provozovny, kde se hodnocené potraviny vyrábějí z maxima regionálních surovin. Každý soutěžící subjekt smí přihlásit maximálně 10 výrobků vykazujících alespoň minimální přidanou zpracovatelskou hodnotu, jsou vhodné k přímé konzumaci a zároveň se jedná o zboží, které výrobce v roce 2024 pod svojí značkou dodává do obchodní sítě nebo jej prodává „ze dvora“.

„Soutěž je jedním z nástrojů, které jihočeská agrární komora v rámci stejnojmenného projektu systematicky využívá ke zviditelnění kvalitních lokálních potravinářů. Zároveň jde o platformu sdružující subjekty hodné podpory nejenom z veřejných rozpočtů, ale zejména hodné pozornosti a poptávky ze strany jihočeských spotřebitelů,“ přibližuje účel projektu CHUTNÁ HEZKY. JIHOČESKY Hana Šťastná. Z dalších cílů projektu vyjmenovává například prohloubení spolupráce mezi jihočeskými zemědělci, zpracovateli a maloobchodem, vzdělávání výrobců v potravinářské legislativě a v marketingu nebo navyšování regionálních dodavatelů do systému Jihočeského e-tržiště. To nabízí internetové tržiště, kde mohou zemědělci nebo potravináři z regionu nabízet své zboží třeba školním jídelnám nebo jiným zákazníkům. Letos už je do nedávno zahájeného projektu zapojeno 91 dodavatelů a obrat do března byl sedm milionů korun.

Komise při výběru těch nej loňského ročníku soutěže.
Chutná hezky. Jihočesky. Sedmnáctka je k nakousnutí

Malých výrobců ubývá

Zároveň ale Hana Šťastná upozorňuje na smutné poznatky: „Z vývoje spektra soutěžících potravin a jejich přihlašovatelů zjišťujeme, že nám v regionu ubývají zejména malé mlékárny nebo malovýrobci uzenin a potravin náročných na energie a rukodělnou práci. Kvůli inflaci, drahým energiím a dalším výrobním nákladům je stále těžší najít odbyt pro zemědělskou a potravinářskou produkci z lokálních výroben. Je znát, že spotřebitelé na nákupech jídla více šetří. Tradiční výrobci v současnosti jen výjimečně investují do nových receptur a do rozšiřování sortimentu.“ Od minulého roku například ukončilo nebo pozastavilo činnost několik malých mlékáren pracujících třeba s kozím mlékem.

Hodnocení přihlášených dobrot desetičlennou hodnotitelskou komisí připravuje jihočeská agrární komora na 27. března a veřejné slavnostní vyhlašování letošních výsledků soutěže se uskuteční 9. května 2024 v rámci konání národního potravinářského veletrhu CZECH FOOD EXPO v areálu Výstaviště České Budějovice. Akce na výstavišti se koná v rámci výstavy Hobby a od 9. do 12. května nabídne i ochutnávky a kuchařské ukázky, při nichž předvede své umění například Ondřej Slanina, známý z televizních pořadů o vaření.

16. ročník Chutná hezky. Jihočesky na Hluboké nad Vltavou ve čtvrtek 28. dubna.
Tataráček, sýry i sladkosti. Na Hluboké hodnotili nejlepší jihočeské potraviny

Pro vítěze

Nejúspěšnější výrobci v soutěži agrární komory získají certifikáty a plakety opravňující k užívání loga CHUTNÁ HEZKY. JIHOČESKY pro komerční účely. Trojice nejšťastnějších, o které rozhodne losování publika, navíc obdrží poukázku na reklamu v Deníku Jihočeského kraje v hodnotě 3 x 10 000 korun. Oceněné výrobky získají příležitost k přednostnímu zařazení do prodejního sortimentu prodejen TERNO a TREFA partnerského maloobchodního řetězce Jednota, spotřební družstvo, České Budějovice a do specializovaných prodejen regionálních potravin. Tomáš Rada, generální ředitel a předseda představenstva Jednoty, v této souvislosti připomněl, že potraviny z regionu mají podíl na obratu firmy 28% a z toho 18% jsou malé rodinné firmy nebo jednotliví výrobci.

Všichni přihlašovatelé do soutěže agrární komory získají možnost poradenství a asistence při bezplatném vstupu na e-Tržiště Jihočeského kraje https://trziste.kraj-jihocesky.cz/o-projektu. Profesionální fotografie oceněných výrobků budou vítězným výrobcům přístupné v elektronické fotobance k marketingovému využití.

Zájemcům z řad výrobců zapojených do projektu CHJ organizátoři pomůžou s prezentací na webu www.chutnahezkyjihocesky.cz a na webovém portálu www.produktova-mapa.cz. Na podporu jejich konkurenceschopnosti povedou kampaň popularizujících oceněné potraviny a jejich výrobce na sociálních sítích, v regionálním tisku a v regionálních televizích.

Se školami i výzkumníky

Hana Šťastná upozorňuje i na další přínosy pro zapojené výrobce: „Průběžně jim zprostředkováváme dodavatelsko - odběratelské i partnerské vazby zejména v regionu, na republikové úrovni, ale též v blízkém zahraničí. Potravináře vzděláváme například v oblasti legislativy, marketingu a pravidelně je informujeme o dostupných dotačních programech týkajících se investic do zpracování zemědělské produkce, podpory prodeje nebo inovací v potravinářství.“

Letošní novinkou bude vyhlášení ABSOLUTNÍHO VÍTĚZE 18. ROČNÍKU SOUTĚŽE CHJ, kterým se stane výrobce s nejúspěšnější kolekcí přihlášených produktů napříč všemi kategoriemi, na jejichž výjimečnosti se shodne hodnotitelská komise. Odměnou pro Absolutního vítěze bude billboard reklama zdarma.

Vyhlášení finalistů soutěže ve sportovně rekreačním areálu v Hluboké nad Vltavou doprovázel zábavný i poučný program pro děti i dospělé.
Krmitelka vyhlásila vítěze soutěže Chutná hezky. Jihočesky

„S cílem popularizovat nositele značky CHUTNÁ HEZKY. JIHOČESKY působíme v partnerských projektech s odbornými středními i vysokými školami v Jihočeském kraji a spolupracujeme s výzkumnými ústavy v oblasti zemědělství a výroby potravin,“ dodává Hana Šťastná.

V průběhu dosavadních sedmnácti ročníků prošlo komisním hodnocením 2 320 výrobků. Do současnosti byla značka CHJ udělena 528 výrobkům. Tyto již není možné opakovaně do klání přihlašovat. „Záštitu letošnímu ročníku poskytl hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba,“ doplňuje Hana Šťastná k soutěži.

Podrobnosti o soutěži lze najít na adrese: https://www.chutnahezkyjihocesky.cz/soutez/pravidla-2024