Téměř kilometrový úsek bude podle starosty obce Tomáše Pintéra stát 3,6 milionu korun, neboť zahrnuje i veřejné osvětlení. „Počítali jsme, že tuto investici zaplatíme z vlastních prostředků, ale podali jsme žádost o dotaci na Státní fond dopravní infrastruktury a vyšlo to,“ je rád starosta. Obec tedy dostane uhrazeno 70 % nákladů a ušetřené 2,7 milionu korun využije na další potřebné projekty. Budovaný chodník, jehož dokončení je sjednáno do 15. listopadu, navazuje na stávající u letiště. „Na starém chodníku rozšiřujeme veřejné osvětlení až k přechodu k zastávce,“ doplňuje Tomáš Pintér s tím, že tento půl milion hradí obec ze svého rozpočtu.