Začátek akce je avizován na 16.30 hodin. "Chtěli bychom na tuto událost srdečně pozvat návštěvníky z řad obyvatel i široké veřejnosti. Ti budou moci nahlédnout do vnitřních prostor víceúčelové sportovní haly, která poslouží nejen žákům Základní školy Chýnov, ale i sportovním klubům a zájmovým celkům nejen z Chýnova," zmínil místostarosta Evžen Zadražil.

Jak doplnil starosta Ondřej Jaroš, pozvání přijala i významná osobnost. "Slavnostnímu přestřižení pásky bude přítomna i ministryně financí České republiky Alena Schillerová," prozradil s tím, že pro všechny příchozí je připraven bohatý catering.

Dvoupodlažní sportovní hala o výšce 12,5 metru vyrostla nedaleko Gabrielova náměstí a věrně se podobá bývalému pivovaru, uvnitř je tělocvična o rozměrech 40 krát 20 metrů, propozice plní parametry pro většinu sportů, jako je sálový fotbal, volejbal, házená, florbal, basketbal či tenis. Nechybí ani šatny, sociály a bufet. S výstavbou tělocvičny za 72 milionů korun městskému rozpočtu pomohla právě dotace z ministerstva financí ve výši 20 milionů.