„Vybrali jsme celkem osm míst. Na sedmi jsou informační cedule a na jednom klasická mapa,“ uvedla Jitka Kramářová, tisková mluvčí společnosti 1. JVS, která čistírnu spravuje.


Naučná stezka má doplnit výklad při dnech otevřených dveří nebo při návštěvách škol či veřejnosti. „Stezka je v uzavřeném areálu, hrozí riziko, že lidé mohou někam spadnout nebo se něčeho dotknout. Proto je nutný odborný průvodce, který i podá výklad,“ vysvětlil hlavní technolog společnosti Jiří Stara, proč je lepší předem se objednat.


Ročně navštíví čistírnu kolem třiceti skupin od laické veřejnosti a školních výletů až po studenty Jihočeské univerzity. „Už jsme tu byli na základce. Je to exkurze v rámci chemie a je to zajímavé,“ svěřili se včera studenti českobudějovického biskupského gymnázia Petr Kadlec a Matouš Tlapák.


Hydraulická kapacita ČOV činí 6000 litrů za vteřinu. Z toho 1700 l/vt může protéci i biologickou linkou, ale běžný průtok dosahuje jen čtvrtiny až pětiny z uvedených 1700 l. Ve chvílích, kdy prší, narůstá přitékající množství vody až na dvanáctinásobek obvyklého průtoku. Za měsíc proteče čistírnou od 900 000 do 1,6 milionu metrů krychlových komunálních a průmyslových odpadních vod a dešťových vod.


Procházka po naučné stezce trvá s výkladem přibližně hodinu a náklady na její vybudování činily 180 000 korun.