„Celká stavba čističky i s pět set osmdesát metrů dlouhým kanalizačním sběračem stála více než třináct milionů šest set tisíc korun,“ naznačuje starostka Jana Píchová. „Ještě letos chceme dodělat rekonstrukci části obecní kanalizace a začít projektovat kanalizaci ve zbytku Olešníku. Pokud uspějeme se získáním dotací, tak bychom chtěli příští rok začít stavět,“ doplňuje Píchová.

Nová stavba pracuje při čistění odpadních vod na mechanicko – biologické bázi. Čistírnu bude provozovat společnost Vodovody a kanalizace (VaK) Jižní Čechy.

Další obcí, kde se chystají na podobnou akci, jsou nedaleké Dívčice. Tam ale projekty musejí počítat s větší rozhlouhou katastru obce.

„My teprve budeme v září podávat žádost o dotaci a když ji dostaneme, tak budeme čističku odpadních vod stavět v roce 2009 a 2010,“ podotkla kolegyně Píchové Milada Pokorná. „My ale budeme mít jiný systém než v Olešníku, protože máme hodně přidružených obcí. A také zřejmě budeme mít zvlášť dešťovou kanalizaci a kanalizaci na splaškové vody,“ zdůraznila první žena Dívčic.

Olešnická čistička bude fungovat ve zkušebním provozu až do června příštího roku. Podle techniků od společnosti VaK zatím běží čistička normálně, dokonce ani nedávné vydatné deště nepřinesly komplikace.

ZA KOLIK TO BYLO?

celková cena: 13 680 000 korun
dotace od ministerstva zemědělství: 8 892 000
dotace od Jihočeského kraje: 1 150 000
vlastní peníze Olešníku: 3 638 000