Do roku 2010 se totiž Česká republika zavázala, že odpadní vody odváděné kanalizací budou „přiměřeně čištěny“ i v sídelních celcích s méně než dvěma tisíci obyvatel.

Na první pohled malé obce přispívají ke znečištění mnohem méně, než velké aglomerace s mnoha tisíci obyvatel a průmyslovými provozy, ale příroda podle ekologů cítí každou zátěž. „Čistit odpadní vody je součást slušného chování vůči přírodě, takže to platí i pro malé obce,“ vyjádřil se Jiří Guth z jihočeského vedení Strany zelených.

Problémem jsou však peníze. „Je dle mého názoru pravdou, že obce, které nemají vytvořeny dostatečné finanční rezervy, nebudou schopny financovat samy takovýto projekt,“ míní Hanka Janáčková – Kojanová z ekologické organizace Rosa. Upozorňuje i na to, že stavební firmy mohou být v pokušení šroubovat cenu výš než je obvyklé, když zákon přikazuje jasný termín. Stát ale může obcím podat pomocnou ruku.

Jednou z cest, jak získat potřebné prostředky, jsou dotace. Ministerstvo životního prostředí už rozdělilo v příslušném programu přes miliardu korun a přes 1,6 miliardy korun je připraveno v Operačním programu Životní prostředí. Dotace přiděluje i ministerstvo zemědělství. V roce 2007 poskytlo 1,8 miliardy korun z programů, které byly zaměřeny na na vodovody, kanalizace a čistírny odpadních vod. Například v Olešníku, kde mají nejnovější čističku na Českobudějovicku, dostali řadu peněz hned z několika grantů. V těchto dnech je čistírna zapojena na roční zkušební provoz. Celá stavba stála více než třináct a půl milionu korun.

Pro ministerstvo životního prostředí jsou však ohledně termínu ke konci roku 2010 pořád ještě hlavní starostí obce nad 2000 obyvatel. „Věříme, že s pomocí Operačního programu je reálná šance to stihnout,“ vyjádřila se včera Michaela Dočekalová z tiskového oddělení.