„Rekonstrukce čistírny byla nutnost a jejím dokončením pokračujeme v nastoleném trendu průběžných investic do vodohospodářského majetku. Kdybychom totiž průběžně neobnovovali vodovodní a kanalizační sítě a nebo například čistírnu, stálo by to město později daleko větší peníze. Samozřejmě, že všechny kroky konzultujeme a spolupracujeme s odborníky ze společnosti Vodovody a kanalizace Jižní Čechy, která náš vodohospodářský majetek provozuje,“ řekl starosta Nových Hradů Vladimír Hokr.


Město plánuje další investice do vodohospodářské soustavy, například rozšíření kanalizace v osadách Údolí a Byňov.