Akce má velký význam z hlediska bezpečnosti. „Pravidelná odorizace zvyšuje bezpečnost dodávek plynu, protože jednoduše a efektivně pomáhá najít místa, kde plyn uniká. Pokud zákazníci únik plynu zaregistrují, prosíme je, aby zavolali na poruchovou službu plynu na telefonní číslo 1239,“ vysvětluje Jan Chromý, vedoucí dispečinku 22 kV a plynu v Českých Budějovicích. Telefonní číslo je stejné pro celou Českou republiku a všechny distributory. Zákazníci mohou tuto zkoušku plynových rozvodů využít také k odhalení menších úniků a netěsností na svých zařízeních v domácnostech.

Že má podobná prevence smysl, potvrzují každoroční statistiky. Jen na svém distribučním území EG.D řeší každoročně několik stovek nahlášených úniků plynu. Během nárazové odorizace se počet hlášení zněkolikanásobí. Drtivá většina úniků je lokalizována na zařízení zákazníků, která začínají za hlavním uzávěrem plynu a jsou za ně odpovědní majitelé nemovitostí. „Když dostaneme hlášení o úniku zemního plynu, vyjíždí na místo okamžitě náš montér, aby zjistil situaci. Nikdy nic nepodceňujeme,“ ujišťuje Tomáš Vacek, vedoucí správy a provozu zemního plynu EG.D. Pokud je závada na zařízení distributora, opravuje ji na své náklady on. Pokud je závada za hlavním uzávěrem plynu, nese odpovědnost za opravu vlastník zařízení.

Hlavní areál Teplárny České Budějovice se nachází v Novohradské ulici. Firmu stoprocentně vlastní město.
Ceny tepla na příští rok se v teplárnách právě počítají