Dnes je jich ročně vydáno na 200 000, po vídeňském „Augustinovi“ jde tedy o druhý největší časopis bezdomovců v Rakousku, napsal linecký deník OÖN. „Mnohé listy by jeho oblíbenost mohly závidět – podle mediální analýzy je tento produkt sociálního projektu v Horních Rakousích úspěšnější třeba než Profil,“ dodává.

K jubileu zadal Kupfermuckn průzkum u Market Institutu, který mj. shledal, že jeho čtenáři jsou zjevně tolerantnější než jiní. Daleko častěji prý nahlížejí na bezdomovce jako na oběti okolností a nepociťují je v obrazu města rušivě. Zatím co kolem 46 procent Hornorakušanů má předsudky proti azylantům, u čtenářů Kupfermucknu to je o polovinu méně. Průzkum zasáhl 807 respondentů. Dvě třetiny z nich jsou stálí zákazníci, kteří časopis čtou více než pět let. 62 procent si nenechá ujít ani jedno číslo. „Čtenáři oceňují autenticitu listu. Shledávají fascinujícím, že bezdomovci informují sami o svém životě a problémech,“ uvádějí OÖN.

Poznamenávají, že pro některé kolportéry slouží „Kupfermuckn“ jako odrazové prkno k návratu do normálního života; hlavně mladým se redakce snaží pomoci při hledání zaměstnání. „Pro mnoho prodejců je už ale návrat do běžného pracovního života nemožný,“ říká v listě šéfredaktor Heinz Zauner. „Jejich psychické a fyzické rány jsou často příliš hluboké, než aby se dalo pomýšlet na léčení.“ Kupfermuckn se z 90 procent financuje sám, z veřejných prostředků jde jen zbytek. Časopis mohou prodávat jen kameloti s platným dokladem totožnosti, musejí být střízliví a nesmějí list lidem vnucovat.

Přetahovaná na Dunaji

Příliv turistů do Pasova signalizuje pro letošní rok rekord v návštěvnosti. „Proto chtějí Rakušané silně přidat plyn a městu na třech řekách pár turistů odčerpat,“ napsal deník PNP.

V pozadí aktivit je podle něj významná, snad hlavní role lodní dopravy v bilanci pasovské turistiky. Podle šéfa městských podniků Gottfrieda Weindlera přistanou ve městě letos „plovoucí hotely“ zhruba 2000krát. „V Linci je to čtyřikrát méně,“ uvádí PNP s odkazem na list OÖN. Většina lodí hlavní město Horních Rakous míjí. „To se má podle představ místostarosty Ericha Watzla změnit. Se svými stranickými kolegy a některými aktivisty vytvořili ‚master〜plán‘, jak Linec přitáhnout blíže k Dunaji a potenciál vzkvétající lodní dopravy lépe využít,“ píše PNP.

Jedním z hlavních bodů plánu je „zchutnit“ na výroční konferenci provozovatelů lodní dopravy město Linec jako výchozí a cílový bod plaveb. „Linec je letecky a po železnici snáze dosažitelný než Pasov, a proto k takovým cestám vhodnější,“ řekl mluvčí ÖVP. Turisty mají k návštěvě lákat prý i atraktivnější přístaviště, „uvítací servis“ s hosteskami a turistická aranžmá pobytu.

Mluvčího pasovského starosty Herberta Zillingera „útok“ Lince nevzrušuje. „Pasov je samozřejmě v soutěži s dalšími dunajskými městy, které se účastníme rádi, a prokazatelně velmi úspěšně,“ říká v PNP. Připomíná, že výhodou Pasova je, že velká část z 29 přístavních míst leží v srdci města a zbytek maximálně tři kilometry daleko. „V posledních pěti letech bylo do nábřeží investováno kolem deseti milionů eur. Místa dnes disponují vynikající infrastrukturou od elektrických přípojek po zařízení k likvidaci odpadu,“ lobuje. Výroční konference rejdařů, majitelů lodí, firem cestovního ruchu a dalších se konají v Pasově už od roku 1995.

Padlí nacisté vadí?

Padesát let po instalování pamětní tabule padlých vojáků ze světových válek v lineckých Volksgarten se zvažuje její odstranění. „Podle nových zjištění jsou na ní jména neúměrně mnoha nacistů,“ píše list OÖN.

Poznamenává, že jedenáct procent dospělých Linečanů bylo za války členy NSDAP. Podíl nacistů na pamětní desce je ale více než padesátiprocentní. Jsou mezi nimi i takoví, kteří byli členy Hitlerovy strany už v době, kdy byla v Rakousku ještě zakázána. Jsou na ní rovněž jména členů SA a SS.
Deska byla odhalena v šedesátých letech na památníku „otce turnerů“ Friedricha Ludwiga Jahna (1778–1852), opakovaně kritizovaného za rasistické a antisemitské výroky. Původní nápis „Němcům mohou pomoci jen Němci“ z něj byl po válce odstraněn.

Vedle obětí první světové války bylo na desku připsáno 55 padlých turnerů ve druhé válce. Mezi nimi je nadprůměrně mnoho nacistů.

Jahnův památník je umístěn v blízkosti budoucího hudebního divadla. Bude proto přemístěn. O osudu pamětní desky rozhodnou politici, uzavírají OÖN.

Místo pokuty pozdrav?

Pasovští řidiči pošilhávají závistivě po současných poměrech v nedalekém rakouském Schärdingu. Tam upustili pod masivním tlakem stěžovatelů od letos zavedené kontroly placeného parkování soukromou firmou, která rigorózně vyžadovala 21 eur pokuty i za pár minut přetaženého parkovacího času.
„Vedení radnice, turistického svazu a odborů reklamy našly alternativu,“ píše pasovský deník PNP. „Protože odstupňování pokut už od pěti eur jako třeba v Pasově u nich není možné a sankce striktně začíná u 21 eur, rozhodli se varovat parkující, kteří svůj čas přetáhli, přátelským upozorněním na přetažení lístečkem za stěrači s tím, že od pokutování se prozatím upouští. A že se Schärding těší na jejich opětné zastavení se.“ Podle města jde o hranici tolerance. Pokud auto stojí na parkovišti ještě po půlhodině, přistupuje se k pokutě 21 eur. Zmíněné přátelské upozornění dostávají jen ti, kteří parkování zaplatili a pouze trochu přetáhli. Kdo nemá za sklem parkovací lístek nebo stojí na místech pro invalidy, musí rovnou počítat s pokutou.

Mluvčí pasovské radnice Herbert Zillinger na otázku PNP sdělil, že pravidla parkováníu nich platí už roky a dobře se osvědčila. „Samozřejmě pracovníci kontrolní služby projevují k parkujícím určitou toleranci,“ tvrdí.