COLOP má po roce intenzivních stavebních prací pádný důvod k oslavě. Krátce po otevření nové výrobní haly pro výrobu plastových dílů v mateřském závodě ve Welsu v Horním Rakousku bylo nyní dokončeno velkolepé rozšíření výrobních prostor v Borovanech. Tato expanze byla důležitá pro zajištění vysokých kvalitativních a kapacitních požadavků a vysoké poptávky po kvalitních razítkách evropské produkce. Byly tak položeny základy pro ambiciózní cíle firmy COLOP.

Celkem bylo v Borovanech nově vybudováno 1 800 m2 výrobní a skladové plochy, což odpovídá téměř zdvojnásobení původní plochy.

Perspektivní investice do budoucího rozvoje byla u příležitosti slavnostního otevření představena početné skupině vzácných hostů, pozvaným zástupcům z řad veřejných činitelů, spolupracovníkům a jejich rodinným příslušníkům a borovanské veřejnosti. Účastni byli samozřejmě všichni spolumajitelé COLOP Group a rovněž i představitelé firem podílejících se na výstavbě, kteří společně umožnili úspěšný průběh celého projektu.

Pan Ernst Faber, jednatel firmy COLOP Austria, zdůraznil: „Těší nás, že jsme mohli uskutečnit tento projekt a můžeme ho nyní prezentovat. Nová hala nám poskytuje nespočetné výhody, především dostatek prostoru pro moderní výrobní podmínky a tím větší flexibilitu, kterou můžeme nabídnout našim zákazníkům."

V proslovu jednatele COLOP CZ Jiřího Šáchy zaznělo, že je hrdý na výkony svého týmu, který aktivně spolupracoval v náročném období výstavby a zároveň absolvoval odbornou přípravu pro obsluhu nových strojů a zařízení.

Po oficiální části programu měli všichni hosté příležitost se sami přesvědčit o vysoce moderním výrobním prostředí.

Při prohlídce firmy na návštěvníky viditelně zapůsobily nové, velkolepě projektované a denním světlem osvětlené výrobní haly, moderní strojový park a vysoké standardy kvality.

Závěrem této slavnostní akce přišlo na řadu příjemné pohoštění, v nabídce byla grilovaná kuřata, české pivo a rakouské víno za příjemného hudebního doprovodu.

Firmu COLOP potěšilo, že pozvání přijalo téměř 300 hostů a mohli tak společně nahlédnout do úspěšné budoucnosti společnosti.