Podle mluvčího kraje Radka Šímy je to jako náhrada za neuskutečněnou promoci, kterou seniorům překazila pandemie covidu a s ní spojená protiepidemická opatření. A to hned třikrát.

„Všem absolventům velice gratuluji k dosaženému úspěchu. Jejich dosažené studijní výsledky svědčí o tom, jak vitální seniory na jihu Čech máme, kteří se navíc i v tomto věku aktivně zajímají o dění kolem sebe i další vzdělávání,“ uvedl Talíř s tím, že lidé by se měli hlavně spojovat, být si dobrými sousedy a vzájemně si pomáhat. „A i tato forma studia je toho perfektním příkladem,“ doplnil první náměstek hejtmana.

Vedoucí Konzultačního střediska Virtuální univerzity třetího věku v Českých Budějovicích František Batysta připomněl, že poslední termín řádné promoce byl stanoven na leden letošního roku na půdě České zemědělské univerzity v Praze. I ten byl ale kvůli protiepidemickým opatřením zrušen. „Uvedený tucet studentů úspěšně absolvoval celý šestisemestrový cyklus univerzity třetího věku v našem konzultačním středisku v Jihočeské vědecké knihovně v Českých Budějovicích, tedy šest různých přednáškových cyklů v průběhu tří let,“ dodal Batysta.

Garantem studijního programu a organizačním garantem Virtuální univerzity třetího věku je podle Radka Šímy Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity v Praze. Virtuální Univerzita třetího věku je jedna z forem celoživotního vzdělávání. "Jejím cílem je umožnit všem posluchačům, napříč Českou republikou, zájmové vysokoškolské studium. Bez ohledu na vzdálenost od sídel konkrétních vysokých škol a univerzit, ve kterých probíhá prezenční vzdělávání a lidé vyššího věku se jej z různých důvodů, jako jsou například zdravotní problémy, velká vzdálenost, finanční náklady, nemohou účastnit. Zároveň studium vytváří prostředí pro sociální kontakt posluchačů v daných lokalitách," vysvětluje Radek Šíma.