Tři miliony korun pomohou obcím a městům, které uspějí v grantovém programu na podporu komunitního života v regionech.

„Regiony mohou žádat o finanční podporu projektů formou grantů, které ve spolupráci s Nadací VIA vyhlašuje ČSOB s Poštovní spořitelnou,“ uvedla mluvčí ČSOB Pavla Hávová. „Letošní ročník je orientován na komunitní rozvoj v regionech.“

Grantový program je rozdělen na dvě nezávislá grantová kola, která jsou označována častěji jako tzv. menší granty a velké granty. První grantové kolo vyhlášené před několika dny je zaměřeno na menší komunitní projekty, které mohou získat finanční podporu maximálně ve výši 70 tisíc korun. Celkem se podpoří až padesát projektů. Druhé kolo bude vyhlášeno 28. července a podpoří tři velké projekty, které získají částku 300 tisíc korun.

„Letos rozdělíme v obou kolech tři miliony korun, přičemž dva miliony jsou určeny pro menší granty,“ vysvětluje Denisa Salátková, tisková mluvčí Poštovní spořitelny.

Letošní program má dva tematické okruhy. „Grantový fond ČSOB je orientován na péči o přírodní a kulturní dědictví na místní úrovni,“ pokračuje Pavla Hávová. „Projekty mají být zaměřeny na péči o životní prostředí, ochranu přírodních lokalit významných pro místní komunitu, dále na obnovu a zachování místních památek a drobného kulturního dědictví a na podporu utváření pozitivního vztahu k místnímu životnímu prostředí. Grantový fond ERA bude zaměřen na podporu projektů, které přispívají k vytváření aktivní komunity, podporují aktivní občany, jejich zájem o společenský život v místě, kde žijí.“

O granty mohou žádat české nevládní neziskové organizace, registrované jako občanská sdružení, nadace a nadační fondy, obecně prospěšné společnosti a účelová zařízení církví, dále obce a sdružení obcí a příspěvkové organizace. O menší granty je možné žádat do 18. března, výsledky budou oznámeny 11. května. Do programu velkých grantů je možné se přihlásit od 28. července do 30. září.

Odborným garantem projektu „ČSOB a ERA pro podporu regionů“ je nadace VIA. Další informace včetně formulářů žádosti o grant jsou na stránkách www.csob.cz a www.postovnisporitelna.cz či www.nadacevia.cz.