Thoma ve středu ČTK řekl, že cítí zadostiučinění a zůstává podle něj otázka, proč vyšetřovatel ani státní zástupce nechtěli poslouchat jeho argumenty.

"Mohu potvrdit, že bylo rozhodnuto 27. března, následně 13. května jsme spis odesílali Krajskému soudu v Českých Budějovicích, aby účastníky řízení informoval. Nemáme ještě zpátky doručenky, nelze tedy říct, jak bylo rozhodnuto," řekl ČTK mluvčí Nejvyššího soudu Petr Tomíček.

Thoma byl primátorem Českých Budějovic v letech 2006 až 2014. Podle obžaloby v červnu 2010 uzavřel se společností BitServis nevýhodný dodatek ke kontraktu o dodávce počítačového zařízení a vybavení. Přitom si podle žalobce musel být vědom toho, že dodatek představuje novou smlouvu, kterou neprojednala rada města.

Thoma ČTK řekl, že nyní je mimo jakoukoli pochybnost, že se žádného trestného činu nedopustil, což říká celých devět let od začátku kauzy. "Kladu si otázku, proč se v té kauze snažil někdo tak festovně přitápět a hnal ji dopředu bez ohledu na předložené důkazní materiály. Zadostiučinění, že po devíti letech i Nejvyšší soud konstatuje, že trestní stíhání bylo nezákonné, neboť jsem žádný trestný čin nespáchal. A velká otázka, jak je možné, že vyšetřovatel ani státní žalobce nechtěli slyšet žádné argumenty a podle mého názoru si dopředu vytvořili názor, že je potřeba ho (Thomu) za každou cenu dostat do basy," řekl Thoma.

Nejvyšší státní zástupce v dovolání poukazoval na nedbalost, kterou měl Thoma svým postupem způsobit. Podle Nejvyššího soudu však bývalý primátor podepsal dodatek smlouvy na základě doporučení úředníků magistrátu, kteří jej označili za prodloužení končícího kontraktu. "Z obsahu spisového materiálu jednoznačně vyplývá, že obviněný nutně musel vycházet z uvedené premisy," stojí v odůvodnění usnesení Nejvyššího soudu, která má ČTK k dispozici. Nejvyšší soud proto konstatoval, že skutek není trestným činem. Proti jeho rozhodnutí není opravný prostředek.

V lednu 2016 vyměřil českobudějovický soud Thomovi za zneužití pravomoci úřední osoby pětiletý nepodmíněný trest, stejně dlouhý zákaz výkonu funkce ve veřejné správě a povinnost zaplatit škodu přes 12,5 milionu korun. Vrchní soud v Praze Thomu v prosinci 2016 obžaloby zprostil, na což státní zastupitelství reagovalo dovoláním. Případem se proto zabýval Nejvyšší soud, který nařídil, aby případ znovu projednal odvolací senát. Pražský vrchní soud loni 16. března Thomu opět osvobodil. Podle odvolacího senátu sice bylo prokázáno, že Thoma dodatek podepsal, skutek však podle soudu nebyl trestným činem.