Jednalo se však o simulaci reálné havárie. I tak se muselo například více než čtyři sta lidí schovat do krytů, cvičně zasedal i krizový štáb elektrárny, který řídil další pokyny .


„V havarijním řídícím centru jsou lidé, kteří přebírají řízení elektrárny a řeší, co a jak se bude dít,“ naznačil včera krátce před devátou hodinou tiskový mluvčí JETE Václav Brom s tím, že v devět hodin zasedají lidé z havarijního řídícího centra k první schůzce.


K havarijnímu centru těsně přiléhá místnost technického podpůrného střediska, kde lidé u monitorů zjišťují přesné závady a snaží se je odstranit. „Přes kamery mohou nahlížet, jestli někde něco neuniká a jestli se na místech nepohybují ještě lidí, kteří tam nemají co dělat,“ uvedl Brom.


V koutku místnosti plné počítačů je také monitor, který lidem v JETE ukazuje aktuální stav počasí. „To je velmi důležité. Víme, jakým směrem fouká vítr a to nám ukazuje, která světová strana regionu bude ohrožena radiací. Směr větru je důležitý i pro hejtmana Jihočeského kraje, aby věděl, kam nařídí evakuaci obyvatel,“ uzavřel Brom v objektu technického podpůrného střediska.

Zhruba tři minuty před devátou hodinou přichází do havarijního řídícího centra vedoucí směny Lubomír Hobza a pokládá otázky a rozdává jednotlivé pokyny. „V devět hodin zde bude brífing. Zatím je připraven primární okruh zásobování?“ ptá se Hobza jednoho z pracovníků ve žluté vestě. „Ano, ale hladina nám stále klesá,“ zní odpověď od personálu, který neustále zvedá telefony a zaznamenává jednotlivé úkony na tabuli.

Samotné místnosti technického střediska a havarijního řízení jsou také stavěny jako bezpečnostní kryty. Proto je na jedné z chodeb mrazák s několika porcemi jídla. „V krytech by měli lidé vydržet až tři dny,“ dodal Brom.

Simulátor havárie

Samotné selhání a pozdější únik radioaktivity do ovzduší měli včera „na svědomí“ zaměstnanci na tak zvaném simulátoru blokové dozorny. Toto zařízení je přesnou kopií dvou „opravdových“ blokových dozoren, ale na simulátoru jen cvičí anebo se tady vykonávají testy budoucích zaměstnanců. „Zde se zadává jedna horší událost za druhou tak, aby se blok dostal až k úniku radioaktivity,“ vysvětlil tiskový mluvčí JETE.


Stovky blikajících kontrolek označují obsluze, že jednotlivé systémy jsou bez napájení. Normálně všechna světla v dozorně „poslušně“ svítí.
„Cvičení začalo ráno v šest hodin a třicet minut a postupně jsme operátorům zadávali úkoly k různým poruchovým stavům, abychom se dostali do mimořádné události třetího stupně,“ vysvětluje vedoucí simulátoru Josef Blažek. „Na začátku jsme zahájili únik látek z primárního do sekundárního okruhu, bylo to praskutí trubičky v parogenerátoru. To znamená, že jsme způsobili únik z jaderné části elektrárny do nejaderné části. Následoval únik z parovodu, kde už jsme dostali chladivo do okolí elektrárny,“ pokračuje. „Což by samo o sobě nestačilo, protože to je skutečně malý únik a malá aktivita. Takže jsme museli kumulovat další a další poruchy. Celkem jich bylo asi sedm,“ upřesnil s tím, že jeho tým musel také cvičně spustit náhradní dieselové generátory, které však také nefungovaly. „V současné době kompenzujeme únik z primárního do sekundárního okruhu a dál budeme znemožňovat chlazení aktivních zón,“ uzavřel Blažek v devět hodin a dvacet dva minut.

Podzemní kryty

Evakuace zaměstnanců JETE zahájily varovné sirény už v devět hodin a patnáct minut. Potom se čtyři sta dvanáct lidí přesunulo do krytu číslo dva. Nikdo však nesměl zapomenout na tak zvaný ochranný balíček, který obsahoval speciální bílý oblek, roušku a jodidové tabletky.


„Dohromady mají naše kryty kapacitu sedmnáct set sedmdesát míst, tento kryt K2 je největší na Temelíně, ten má kapacitu devět set lidí,“ zmínil se Brom v čase 9.50, kdy byla většina lidí již ukrytých. Samotný kryt chrání čtyři mohutné dveře, z nichž dvoje jsou opancéřované. „Tyto pokyny dostáváme při nástupu do zaměstnání a pak každým rokem cvičíme. Pro mě to určitě není žádná novinka, ty nácviky se pravidelně opakují,“ věděl přesně co má dělat Jaromír Jaroš, který zanedlouho nastoupil do evakuačního autobusu. Ten odjel z areálu JETE s cvičnou posádkou oblečenou v bílých oděvech přesně v deset hodin a šest minut.

Třetí stupeň

Okolo včerejší jedenácté hodiny se radioaktivita cvičně dostává ven z elektrárny. Je vyhlášena mimořádná událost třetího stupně, většina zaměstnanců JETE je již v bezepečí a od této chvíle začíná naplno jednat krizový štáb Jihočeského kraje. V rámci cvičení Zóna 2007 nastupují také „naostro“ záchranné prapory Armády České republiky.


„Aktuálně hejtman kraje vyhlašuje stav nebezpečí a žádá vládu o vyhlášení stavu nouze,“ uvedla včera ve čtrnáct hodin tisková mluvčí Jihočeského kraje Maria Ptáčková. Cvičení v třináctikilometrové zóně havarijního plánování okolo JETE pokračuje i dnes dopoledne.