Hlavním cílem je postrčit vedení města, aby postupovalo vůči cyklodopravě vstřícněji než dosud. „Je třeba, aby všichni radní a zastupitelé, představitelé státní správy a dalších organizací pochopili nesmírnou užitečnost cyklistů a cyklodopravy pro život města, jeho veřejná prostranství, čistotu vzduchu, bezprašné ulice a omezení hluku," říká například Irena Šefčíková pořádající pravidelné přednášky a semináře na podporu cyklodopravy. Irena Šefčíková dodává, že nestačí, aby se ve prospěch cyklodopravy angažovali jen někteří úředníci a zastupitelé jako dosud.

Další českobudějovická cyklistka Barbora Kubatová dodává: „Víme, že k dílčím změnám v našem městě již dochází, ale přesto si myslíme, že cyklistika tady ještě nemá takovou politickou podporu, jakou by si zasloužila." Přidal se i další fanoušek cyklistiky Lukáš Kosička: „Cyklodoprava je nezbytnou součástí funkčního dopravního systému mnoha měst. A jakou realitu a všednodennost zažíváme v našem městě?"

Podle náměstka primátora Petra Holického ale cyklodopravu vedení města nebere jako okrajovou záležitost. „Tento názor nesdílím," zdůrazňuje Petr Holický. Srovnání dělby dopravy s jinými českými městy vyznívá podle Petra Holického v Budějovicích velmi příznivě ve prospěch jízdy na kole. 

Cyklistům chystají stezku v Průmyslové

Dělá českobudějovická radnice dost pro cyklodopravu ve městě, nebo naopak málo? Vedení města je přesvědčeno, že se ve prospěch cyklodopravy děje hodně a poukazuje třeba na poslední investice v Novohradské ulici nebo Žižkově třídě.

Debata má i svou obecnou rovinu, ne jen čistě dopravní. Podpora cyklodopravy podle Ireny Šefčíkové z Českých Budějovic například znamená co nejméně hluku a tím nepotřebnost protihlukových stěn, které město dělí a hyzdí. Na město se má podle Ireny Šefčíkové pohlížet jako na místo, kde lidé chtějí žít a ne jako na místo potřebné k zaparkování aut. „Je třeba ulicím vrátit lidský rozměr," říká Irena 
Šefčíková.

Náměstek primátora Petr Holický si ale nemyslí, že by podpora cyklistiky byla v Českých Budějovicích malá a dodává, že uvítá, pokud ho nositel takových názorů seznámí se svými postřehy. „Třeba najdeme východisko, jak působit společně," dodává Petr Holický a připojuje, že také existují dopravní a stavební předpisy, které samospráva města nemůže obcházet.

Náměstek také připomíná poslední investice města ve prospěch cyklistů. „V Novohradské jde o cyklopruh, v minulém roce byl dokončen cyklopruh v Jírovcově ulici," vypočítává Petr Holický a připojuje, že nedávno byl realizován i smíšený pruh pro cyklisty a MHD v Rudolfovské ulici v úseku Madeta – Vodní ulice. O stavební povolení má město zažádáno třeba v případě nové cyklostezky v Průmyslové ulici, která by se měla realizovat ještě tento rok 
a v plánu jsou i další akce.

Pro zlepšení podmínek pro cyklisty město zřídilo i pozici cyklokoordinátora.