Nová lávka pro pěší a cyklisty spojila v Rožnově břehy řeky Vltavy. Umožní cestování z Českých Budějovic do Plané mimo cesty využívané automobily. Lávka byla slavnostně uvedena do provozu ve středu 6. června. V den výročí vylodění Spojenců v Normandii za 2. světové války (kdy armády soustředěné v Anglii překonaly kanál La Manche) se tak mohli poprvé u TJ Meteor přes vodu vydat na výlety i obyvatelé krajské metropole.

Stavbu nové lávky pro pěší a cyklisty u sportovního areálu TJ Meteor v Rožnově hradilo město České Budějovice s příspěvkem Nadace Jihočeské cyklostezky.

„Nosnou konstrukci tvoří ocelový oblouk s dolní mostovkou, délka přemostění je 39 metrů. Založení je provedeno pomocí mikropilot, navazující spodní stavba je železobetonová, stejně tak opěrné stěny, mostní křídla a úhlové zdi. V rámci levé rampy je vložen další ocelový mostní objekt o délce 17 metrů. Vrchní vrstva lávky je z přímopochozí izolace, nájezdové rampy jsou z betonové dlažby a živice. Podél je umístěno ochranné zábradlí, odvodnění lávky zajistí drenážní geotextilie a bodové odvodňovače. Na lávce je vodorovné a svislé dopravní značení,“ uvedl podrobnosti k technickým parametrům lávky náměstek primátora Petr Holický.

Stavbu prováděl METROSTAV a.s. a vyšla na 19,8 milionů korun. Na projekčních pracích lávky se finančně podílela Nadace Jihočeské cyklostezky částkou 410.000 korun.

„Stavba je zásadní pro pokračování cyklostezky směrem na jih. Do centra Českých Budějovic se tak na kole dostanou i lidé z Boršova nad Vltavou, Homolí a Plané,“ dodal náměstek primátora Petr Holický.