K tomu byl prodloužen interval zelené na osm sekund, což postačuje pro přejití celé šíře vozovky. Cyklisté musejí používat pouze přejezd, chodci přechod, přičemž po přechodu i přejezdu se chodci i cyklisté mají pohybovat vpravo ve směru chůze či jízdy