Minimálně jednou ročně projedou auditoři všechny cyklotrasy na území jižních Čech, kontrolují je a závady se hned řeší. Několik páteřních tras vede podél řek, ale i s využitím silnic nižších tříd. Skutečnou oázou pro příznivce klidného projetí třeba i s ratolestmi jsou cyklostezky kolem Lipna nebo z Českých Budějovic do Hluboké nad Vltavou.

Rada Jihočeského kraje nyní schválila návrh individuální dotace pro Nadaci Jihočeské cyklostezky ve výši 2,15 milionu korun. Návrh ještě musí potvrdit zastupitelstvo kraje. Zmíněná nadace obhospodařuje a stará se o pohodlí a bezpečnost cyklistů z celého světa na více než 5 000 kilometrech cyklistických tras v celém Jihočeském kraji. A nejde jen o menší cyklotrasy, ale i o páteřní trasy – Vltavská, Otavská, Lužnice, Zlatá stezka nebo třeba evropská mezinárodní dálková trasa sledující linii tzv. “Železné opony” od Barentsova až po Černé moře – Eurovelo 13. Díky nadaci Jihočeské cyklostezky se také milovníci tohoto nejoblíbenějšího sportu v České republice mohou zúčastnit mnoha desítek akcí po celém kraji a společně tak poznávat Jihočeský kraj ze sedla bicyklu.

„O to, aby se cyklisté u nás cítili v bezpečí, se stará skupina osmi auditorů a další více než dvacetičlenná pracovní skupina. Auditoři minimálně jednou ročně projedou všechny cyklotrasy a pokud někde zjistí zničené značení, vytržený sloupek, velmi zničený povrch nebo jiný problém, vše se hned řeší a pokud to jde, ihned opravuje,“ přibližuje ředitel nadace Jan Vlášek.

Nadace Jihočeské cyklostezky rovněž vytipovává nebezpečné úseky a jedná o jejich úpravách nebo přeložení. Některé cyklotrasy se budovaly před více než dvaceti lety, kdy provoz na některých komunikacích nebyl až tak velký. Bezpečnost je vždy na první místě, proto je třeba některé úseky překládat nebo projektovat stavbu nových cyklostezek tak, aby se cyklisté na jihu Čech nemuseli bát o své zdraví. Z posledních akcí jde třeba o novou cyklostezku mezi Volary a Soumarským mostem, nebo na Lipensku v Černé v Pošumaví.

Nadace se kromě údržby věnuje i plánování a přípravě podkladů pro nové trasy. Zatím poslední je plánování dálkové trasy ze západu na východ jižních Čech s napojením na cizinci velmi oblíbenou trasu Praha - Vídeň. Půjde o spojení z oblasti Blatenska, přes Písecko až do České Kanady a dále.

Nadace sleduje také různé vybavení odpočinkových míst, dotačními programy podporuje v rámci cyklo akcí místní podnikatele a nyní plánuje i nový cykloportál, který usnadní plánování výletů po celém Jihočeském kraji.

Na minimálně jednodenní cyklodovolenou míří na jih Čech přes 2 miliony turistů ročně, z toho např. jen na cyklostezku z Českých Budějovic na Hlubokou nad Vltavou vyjelo vloni více než 311 tisíc cyklistů.

Nadace Jihočeské cyklostezky (NJC) je nevládní nezisková organizace založená na jaře 2004, jejímž cílem je koordinace a podpora cyklistiky v Jihočeském kraji. NJC spolupracuje s širokým spektrem subjektů, zejména s Jihočeským krajem, Jihočeskou centrálou cestovního ruchu, ČSAD JIHOTRANS a.s., Svazem měst a obcí Jihočeského kraje, Správou CHKO Blanský les, Euroregionem Silva Nortica, Klubem českých turistů, Správou NP a CHKO Šumava, Československou obchodní bankou, a.s, Novohradskou občanskou společností, jakož i s dalšími subjekty, zejména jednotlivými městy, obcemi a mikroregiony.