Její stavba začala letos v srpnu. Investici za více než šest milionů korun přiblížil náměstek primátora Petr Holický: „V rámci prací došlo k rekonstrukci a rozšíření stávající cyklostezky v parku u řeky Malše. V křižovatce ulic Dukelská a Alšova jsou nově vysazené chodníkové plochy pro převedení chodců a cyklistů. Stejné jsou i v křižovatce ulic Alešova a Vrchlického nábřeží, kde zajišťují plynulé převedení přes cyklolávku se smíšeným provozem do Alešovy ulice. Poslední předsazená plocha je v křižovatce ulic Novohradská a Alešova. Tímto přechodem s cyklopřejezdem došlo k propojení stezek až do Průmyslové ulice. Součástí úprav bylo posunutí zastávky MHD v Novohradské ulici, odstranění přístřešku a osazení nového. Křížení s ulicí Alešova je řešeno vysazenými křižovatkovými plochami. Nová lávka pro pěší a cyklisty přes Mlýnskou stoku má ocelobetonovou konstrukci,“ popsal Petr Holický.