„Páteřní cyklotrasa E bude pokračovat Alšovou ulicí až k Dukelské. Kvůli šířce komunikace není možné v celé délce vybudovat samostatný pruh pro cyklisty, trasa bude částečně jen vyznačená piktogramy. Součástí akce bude i stavba přemostění přes Mlýnskou stoku,“ vysvětluje náměstek primátora František Konečný.

O tom, že spojnice byla už dlouho třeba, svědčí reakce cyklistů, kteří už jezdí po hotové části v Průmyslové ulici. „Já to vítám, že je tady konečně cyklostezka,“ pochvalovala si například Eva Hejlková.

zbrusu nová cyklostezka v Průmyslové ulici ale nesklízí jen slova chvály, ale také výtky či pobavené úsměvy. V provozu je teprve několik týdnů, mnozí Budějovičtí si na ni ale rychle zvykli a za první část spojnice Suchého Vrbného se zbytkem města jsou rádi.

„Mně se to líbí,“ netají spokojenost Miroslav Váňa. Nepozastavuje se ani nad řadou ostrůvků uprostřed stezky, které obepínají sloupy trolejového vedení a nad kterými zpočátku cyklisté užasle kroutili hlavami. „Nevadí mi, je to naopak praktické, když jedou dvě kola proti sobě,“ myslí si.

To Eva Hejlková má k podobě nové cyklostezky navzdory celkovému dobrému dojmu přece jenom výhradu. „Za cyklostezku jsem fakt ráda, ale rozčilují mě tady ty semafory, jsou zbytečné, odbočuje tu málokdo,“ míní o nové světelné křižovatce.

Trasa dnes končí u Novohradské ulice, již brzy bude mít ale pokračování až po park v Dukelské. Radnice teď vybírá zhotovitele, ráda by v květnu dospěla do stadia podpisu smlouvy. „Realizace má trvat čtyři měsíce, počítáme, že v září, případně v říjnu by mohlo být hotovo,“ doplňuje náměstek primátora František Konečný časový harmonogram akce. Přijít by měla i s mostem přes Mlýnskou stoku na osm milionů korun.

Co se chystá pro zlepšení cyklodopravy
Cyklolávka přes Vltavu u Meteoru – napojení Beránkova nábř. na pravém břehu Vltavy s cyklocestami na levém břehu vedoucími do Plné, Litvínovic, Homolí… Zahájení letos, dokončení příští rok.

Cyklostezka v ul. U Lávky – úsek od lávky přes kolejiště ČD podél ul. U Lávky směrem do Mladého. Realizace letos na jaře.

Cyklopruhy v Novohradské – pokračování stávajících cyklopruhů v úseku od křižovatky Mánesova – Novohradská směrem do centra k ul. Průmyslová. Realizace letos

Cyklostezka Suchomelská – úsek od cyklostezky podél pravého břehu Vltavy s pokračováním kolem Sconta podél Dobrovodské stoky až k firmě Bosch. Zpracovaná projektová dokumentace, řeší se vlastnické vztahy.

Cyklostezka podél Husovy ul. před Výstavištěm – podél komunikace ve směru do centra. Zpracovaná je studie, bude se zadávat další stupeň projektové dokumentace.

Cyklostezka z Rožnova na Včelnou. První část by se měla budovat letos.

Společný pruh pro BUS + cyklo na Pražské – navržen je v koncepčním materiálu Aktualizace Integrovaného plánu organizace dopravy. Zatím se nezpracovávají další podrobnější stupně projektové dokumentace.

Stezky podél nových silnic – finančním objemem největší budou doprovodné cyklostezky podél důležitých silnic doplňujících základní komunikační infrastrukturu města, tj. podél propojení ul. Strakonické s M. Horákové (připraveno k realizaci, zahájení letos) a podél tzv. Severní spojky z Nemanické ke Globusu (projektuje se). Město zahájí též zpracování projektové dokumentace chodníku a stezky podél Okružní mezi ul. Rudolfovská a Gen. Píky.