V jihočeské metropoli začaly práce na první etapě nové cyklostezky.

Zhotovitelem nové komunikace, která povede podél Dobrovodské stoky, je společnost SaM silnice a mosty. „Trasa pro pěší a cyklisty vede od Sconta severním směrem na komunikaci Suchomelská k areálu společnosti BOSCH. Dlouhá bude přes jeden kilometr, široká tři metry s asfaltovým povrchem a ochranným zábradlím. Součástí je i nová lávka přes Dobrovodský potok s šířkovými parametry vlastní stezky a délkou dvacet metrů," říká k investici náměstek primátora Petr Holický.

Původní brod pro zemědělskou techniku přes stoku zůstane zachován. "Hodnota veřejné zakázky je 9,7 milionu korun bez DPH a práce by měly skončit v listopadu. Město v této souvislosti podalo žádost o poskytnutí příspěvku na Státní fond dopravní infrastruktury. Pokud uspějeme, můžeme získat až 85% způsobilých výdajů,“ doplnil Petr Holický.