„Trasa cyklostezky je navrhována atraktivním, historicky i přírodovědně hodnotným územím Staré obory,“ upozornil Vladimír Molek ze sdružení Calla s tím, že je to jedno z nejvýznamnějších center výskytu přirozených smíšených porostů dubohabřin a lipových bučin v jihočeském regionu.


Jak dále uvedl, oblast zahrnuje nejen zmíněnou oboru s chovem daňčí, mufloní a jelení zvěře, ale i chráněná území Baba a Karvanice. Jedna z navrhovaných tras přecházela také přes pravěké hradiště, které je nemovitou kulturní památkou. „To jsou fakta, která ovšem nevylučují za určitých podmínek návštěvu tohoto území, což dokazuje i turistická pěší stezka. Nová asfaltová cyklo〜stezka ale do obory nepatří,“ dodal Molek.


„Jiná varianta není. Po pravém břehu Vltavy je to velmi nebezpečné a řešení by znamenalo větší zásahy do krajiny, tady se využívá stávajících cest,“ uvedl Pavel Marek z Nadace Jihočeské cyklostezky, která výstavbu trasy podporuje.

O sporném úseku rozhodne kraj

„Souhlas dali zástupci města, kraje i ochrany životního prostředí, samozřejmě s připomínkami. Vyjádření Cally je dost kruté,“ dodal Marek na adresu odvolání, které Calla koncem dubna podala proti souhlasnému stanovisku Odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města.


Odvolání nyní posuzuje Krajský úřad Jihočeského kraje, který buďto souhlasné rozhodnutí magistrátu potvrdí nebo zruší. Vybudování cyklostezky mezi Hlubokou nad Vltavou a Purkarcem je tak ohroženo, nebo se přinejmenším o několik měsíců zpozdí.


„Pochybuji, že letos se začne něco dělat,“ poznamenal vedoucí Odboru ekonomického a správy majetku městského úřadu Hluboká nad Vltavou Pavel Adámek. Situaci navíc zkomplikoval fakt, že město na první etapu stavby nedostalo grant od Státního fondu dopravní infrastruktury.


Pakliže cyklostezka získá patřičná povolení, na území Hluboké nad Vltavou by se mělo přibližně devět kilometrů trasy stavět ve třech etapách s rozpočtem celkem 25,5 milionu korun. Na území Týna nad Vltavou se odhad potřebné částky pohybuje kolem dalších šestnácti milionů. Finanční podporu již přislíbili Krajský úřad Jihočeského kraje a Nadace ČEZ.